Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nová európska inovačná agenda naberá tempo

Nová európska inovačná agenda. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Rok od jeho spustenia sa krajiny pridružené k EÚ a Horizontu Európa zapájajú do Novej európskej inovačnej agendy (NEIA).

Systém, ktorý bol uvedený do prevádzky minulý týždeň, mapuje 169 iniciatív krajín, ktoré doteraz vytvorili na podporu agendy, ktorá bola spustená vlani v júli na podporu rozvoja a rozširovania technológií zameraných na globálne spoločenské výzvy, ako je zmena klímy.

Agenda kladie do jadra „hlboké“ technológie so zameraním na zložité vedecké a inžinierske výzvy, ktoré podľa predpovedí poháňajú ďalšiu veľkú vlnu inovácií. Dôvodom je, že hoci EÚ zaostávala za Čínou a USA v predchádzajúcich vlnách inovácií zameraných na služby, v budúcnosti môže prevziať vedúcu úlohu.

Aby sa táto ambícia naplnila, NEIA sa zameriava na riešenie veľkých nedostatkov na trhu a nedostatkov v zručnostiach, ktoré vedú k nenaplnenému potenciálu, pričom talenty a spoločnosti sa odvracajú od Európy a hľadajú príležitosti inde.

Ako jeden príklad možno uviesť, že vzhľadom na skutočnosť, že európski investori rizikového kapitálu majú väčšiu averziu k riziku ako čínske a americké náprotivky, Komisia vytvorila európsku akciu na zvýšenie rizikového kapitálu s cieľom prilákať nevyužité zdroje súkromného kapitálu. V máji tohto roku sa Komisia stretla s vedúcimi predstaviteľmi veľkých inštitucionálnych investorov vrátane penzijných fondov, poisťovní a správcov aktív, aby diskutovali o tom, ako zvýšiť investície do fondov rizikového kapitálu.

Medzi jednotlivými regiónmi EÚ medzitým existujú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o inovačnú kapacitu. Na riešenie tohto problému Komisia podporuje vytváranie regionálnych inovačných údolí a pomáha členským štátom a regiónom nasmerovať najmenej 10-miliárd EUR na medziregionálne inovačné projekty vrátane inovácií v oblasti „hlbokých“ technológií. Komisia tiež podporuje členské štáty, aby podporovali inovácie vo všetkých regiónoch prostredníctvom integrovaného využívania kohéznej politiky a fondov Horizont Európa.

Päť cieľov programu je: pomôcť spoločnostiam rozšíriť sa; umožniť experimentovanie a verejné obstarávanie; posilniť inovačné ekosystémy; podporovať talent; a zlepšiť nástroje tvorby politiky. Pôvodný program stanovuje 25 akcií v rámci piatich cieľov, ale krajiny sa tiež vyzývajú, aby začali svoje vlastné projekty. Komisia od začiatku trvala na tom, že úspech plánu závisí od inovačnej komunity a vlád, ktoré sa doň zapoja.

Plán je dedičstvom bývalej komisárky EÚ pre výskum Mariyi Gabriel, ktorá v máji opustila svoj post, aby pomohla zostaviť koaličnú vládu v rodnom Bulharsku.

Kto sa zúčastni

Celkovo 20 členských štátov EÚ a krajín, ktoré sú zapojené do výskumného programu EÚ Horizont Európa v hodnote 95,5-miliardy EUR, oznámilo svoje iniciatívy.

Záujem je najmä o západnú a severnú Európu a pridružené krajiny Horizontu na Balkáne a ďalej na východ.

Zúčastňujú sa v ňom Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Republika Severné Macedónsko, Čierna Hora, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Turecko.

Krajiny sa stretávajú a prezentujú svoje aktivity na fóre Európskej rady pre inovácie, ktoré združuje zástupcov inovačnej politiky z členských štátov a krajín pridružených k Horizontu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 25. 9. 2023, autor: rpa