Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Narodna-konzultacia_banner.jpg

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR spustilo Národnú konzultáciu k eurofondom 2021 – 2027 diskusiou so slovenskými europoslancami a členmi Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+.

Od novembra 2020 spúšťa päť odborných kôl a jedno univerzálne kolo celonárodnej konzultácie v oblastiach:

Ekologické Slovensko pre budúce generácie (12. 11.)

Bloky: 1. Energetická efektívnosť 2. Ochrana životného prostredia, podpora adaptácie na zmenu klímy a zlepšenie odpadového hospodárstva 3. Multimodálna mestská mobilita 

Mobilita, doprava a prepojenosť (13. 11.)

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko (19. 11.)

Inovatívne Slovensko (26. 11.)

Kvalitný život  v regiónoch (3. 12.)

V piatich panelových online diskusiách budú mať možnosť pripomienkovať návrh priorít Partnerskej dohody zástupcovia odborných organizácií, samospráv, záujmových združení, mimovládneho a neziskového sektora.

Šieste kolo konzultácií bude určené pre širokú verejnosť (10. 12.)

Pred každým kolom bude zverejnená na stránke https://www.mirri.gov.sk prihláška k danej oblasti. Ak máte záujem zapojiť sa do online konzultácie, vyplnenú prihlášku, prosím, pošlite najneskôr deň pred začiatkom kola na e-mailovú adresu: prihlaska@vicepremier.gov .sk

Jednotlivé subjekty budeme následne kontaktovať a informovať ich o ďalšom postupe.

Okrem online konzultácií bude možné text strategického eurofondového plánu pripomienkovať tiež prostredníctvom e-mailu. V snahe čo najviac zefektívniť celý proces a následne aj hodnotenie a spracovanie podnetov, bude potrebné pripomienky zaslať prostredníctvom formulára a dodržať stanovený maximálny rozsah textu. Vyplnený formulár zasielajte na adresu: narodnakonzultacia@vicepremier.gov.sk

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh priorít Partnerskej dohody 2021 – 2027

Formulár pre písomné pripomienky

Prihláška k téme Ekologické Slovensko pre budúce generácie 12.11.2020

Prihláška k téme Mobilita, doprava a prepojenosť 13. 11. 2020

Zdroj: https://www.mirri.gov.sk, zverejnené: 6.11.2020, autor: rpa