Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Naprieč Európou vznikajú vodíkové údolia

V európskych regiónoch vznikajú „vodíkové údolia“. Sú to miesta, kde sa vodík nielen vyrába, ale aj prepravuje a využíva. Aby sa nástup vodíka urýchlil, potrebujú tieto centrá  väčšiu podporu, tvrdia zástupcovia sektora. 

V Európe sa dnes rozvíja viac ako 20 vodíkových údolí, ďalšie dve sú vo Veľkej Británii. Najčastejšie sa nachádzajú v okolí veľkých prístavov, tvrdí iniciatíva Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH/JU). Tá spája verejný a súkromný sektor s cieľom rozvíjať vodíkové technológie.

Cieľom týchto projektov je vytvoriť malé vodíkové centrá, ktoré by mohli slúžiť ako odrazový mostík k rozvoju európskeho vodíkového hospodárstva.

Ako uviedol výkonný riaditeľ FCH/JU Bart Biebuyck: „Je dôležité si uvedomiť že pre dekarbonizácia našej spoločnosti je rýchly a čistý vodík kľúčový.“

Nová správa FCH/JU delí vodíkové údolia na tri hlavné kategórie: malé miestne projekty cielené na rozvoj vodíkovej dopravy, regionálne stredne veľké projekty zamerané na priemysel a veľké projekty s presahom na medzinárodný obchod.

„Krajina vodíkových údolí sa čoraz viac rozvíja vďaka súkromnému sektoru,“ píše sa v správe. „Nasledujúcich desať rokov bude význam vodíkových údolí rásť, najmä pre stúpajúci počet projektov, ale aj kvôli ich čoraz väčšej komplexnosti a veľkosti,” zdôrazňuje dokument.

Európe patrí v oblasti vodíkových údolí prvenstvo. Vyplýva to z informácií Platformy pre vodíkové údolia, prostredníctvom ktorej zdieľa osvedčené postupy a údaje 34 projektov v 19 krajinách sveta.

Na vrchole európskeho rebríčku je Holandsko, ktoré rozvíja až päť projektov vodíkových údolí v prístavoch v Rotterdame, Amsterdame či v tradične plynárenskom regióne Groeningen.

Prekážky rozvoja

Aj keď vodíkových údolí pribúda, doteraz sa zavŕšili na celom svete len štyri projekty. Jedno plne rozvinuté vodíkové údolie je v Dánsku. Obnoviteľný vodík vyrobený z veternej energie sa tu využíva na stabilizáciu elektrickej siete, ale aj v doprave a priemysle.

Podľa zástupcov vodíkového priemyslu by podobným projektom pomohla väčšia politická podpora.

Ako uviedol Biebuyck z vodíkovej iniciatívy FCH/JU: „Správa identifikovala niekoľko kľúčových bariér. Jednou z nich je lepší prístup k verejným zdrojom, čo by pomohlo odstrániť súčasné medzery vo financovaní. Ďalším dôležitým predpokladom je tiež nachádzanie odberateľov a uzatváranie dlhodobých zmlúv, vďaka ktorým budú projekty lepšie obchodovateľné.“

Ako uzavrel Biebuyck: „Po tretie, musíme zabezpečiť technologickú pripravenosť všetkých palivových článkov a vodíkových technológií, ktoré požadujeme. Dôležitým predpokladom je tiež primeraná regulačná a legislatívna podpora. Príkladom je napríklad stanovenie ceny uhlíka, štandardizácia alebo rýchle povoľovanie a mnohé ďalšie.“

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 23. 6. 2021, autor: rpa