Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nadchádzajúce európske tripartitné podujatia

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC), predstavuje v kontexte Európskeho výskumného priestoru (ERA) prioritnú oblasť. Členské štáty EÚ sú v súvislosti s ERA v súčasnosti v rozhodovacom procese pri predkladaní svojich záväzkov a ich odôvodňovaní vnútroštátnymi politikami a programami.

Prvé európske tripartitné podujatie sa uskutočnilo v decembri 2021. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov zastupujúcich tri kľúčové strany:

  • EOSC asociáciu (EOSC-A)
  • Európsku komisiu (EC)
  • Delegátov z členských štátov a pridružených krajín (MS/AC) z Riadiaceho výboru EOSC

Rozhodlo sa, že tento formát podujatia sa rozšíri na národnú a regionálnu úroveň, aby sa zástupcovia troch zainteresovaných kľúčových strán spojili a riešili národné, či regionálne priority, osobitné potreby a konkrétne opatrenia. Dôležitú úlohu zohrávajú národné a regionálne organizácie, ktoré podnecujú zainteresované strany EOSC k účasti na tejto globálnej/európskej výzve.

Delegáti Riadiaceho výboru EOSC (EOSC Steering Board) spolu s mandátnymi organizáciami EOSC-A prijali opatrenia a pracujú na organizácii série národných trojstranných podujatí, na ktorých sa zúčastní štrnásť krajín a približne sto príslušných organizácií.

V nasledujúcom zozname sú uvedené trojstranné podujatia, ktoré boli potvrdené. Očakáva sa, že budú oznámené ďalšie podujatia tohto formátu.

Trojstranné podujatia predstavujú výnimočnú príležitosť zapojiť zainteresované strany a diskutovať o prioritách rozvoja EOSC. Podujatia tohto formátu sú zásadné pri vytváraní a formovaní dialógu o témach súvisiacich s EOSC na národnej alebo regionálnej úrovni.

Pohľad na predbežné programy pripravovaných podujatí odhaľuje spoločné výzvy, akými sú potreba osloviť spoločenstvo EOSC, naďalej posilňovať dialóg a vymieňať si osvedčené postupy medzi zainteresovanými stranami. Trojstranné podujatia na národnej a regionálnej úrovni tiež prispievajú k stimulácii a podpore koordinácie medzi ministerstvami a finančnými agentúrami, organizáciami vykonávajúcimi výskum, poskytovateľmi služieb, ako aj komunitou vo všeobecnosti. S blížiacim sa termínom jednotlivých podujatí, bude zverejnený program a podrobný súbor tém, ktoré sa budú rozoberať.

Okrem národných a regionálnych trojstranných podujatí sa uskutoční aj druhé európske trojstranné podujatie, ktoré sa bude konať spolu so sympóziom EOSC. Na tomto podujatí sa očakáva účasť súčasnej trojice krajín predsedníctva Rady EÚ (Francúzsko, Česká republika a Švédsko), ako aj eurokomisárky pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, Mariye Gabriel.

Autor: onz, zdroj: eosc.eu