Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Na Slovensku vzniknú európske centrá digitálnych inovácií

Európske centra digitálnych inovácií na Slovensku. Zdroj: EC

Na Slovensku budú zriadené európske centrá digitálnych inovácií (EDIH), ktoré budú podnikom poskytovať služby na podporu zavádzania nových technológií a inovácií. Ide o jeden z míľnikov tretej žiadosti o platbu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Prvé zálohové platby pre centrá by mali byť úspešným konzorciám vyplatené už do konca augusta. TASR o tom informoval vo štvrtok vedúci tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Andrej Ďuríček.

Ich cieľom je pomáhať spoločnostiam stať sa konkurencieschopnejšími v obchodných či výrobných procesoch, produktmi alebo službami využívajúcimi digitálne technológie. Zameriavať sa budú na aplikovanie technológií, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti či iné technológie. Ako objasnil Ďuríček: „Slovensko v rokoch 2020 a 2021 zorganizovalo dve kolá národnej súťaže s cieľom vybrať organizácie alebo konzorciá s preukázateľnými odbornými kapacitami a skúsenosťami v oblasti výskumu, vývoja a nasadzovania digitálnych inovácií v prostredí biznisu a verejnej správy.“

Európska komisia (EK) po odbornom posúdení vybrala päť slovenských konzorcií, z ktorých štyri získali finančnú podporu vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov. Patria sem centrá Edih Cassovium v Košiciach, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Hopero a Centrum inovatívneho zdravotníctva so sídlami v Bratislave. Jednému konzorciu udelila známku excelentnosti bez finančnej podpory, a to Slovenskému centru digitálnych inovácií (SCDI), ktoré sa taktiež nachádza v hlavnom meste.

Do konca augusta budú konzorciám vyplatené prvé zálohové platby a EDIH môžu začať poskytovať svoje služby cieľovým skupinám, ktorými sú mikro, malé a stredné podniky, malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou a organizácie verejného sektora. Na oficiálnej webstránke plánu obnovy je cieľ zatiaľ označený ako oneskorený napriek tomu, že ho rezort investícií považuje za splnený. Ako doplnil Ďuríček: „S úspešnými EDIH boli uzatvorené zmluvy a jednotlivé centrá majú zriadené svoje webstránky s informáciami o poskytovaných službách.“ Sieť európskych digitálnych inovačných centier pozostáva zo 151 centier financovaných EK z programu Digitálna Európa a 76 centier, ktoré získali známku excelentnosti.

Zdroj: https://europske.noviny.sk; https://digital-strategy.ec.europa.eu/sk, zverejnené: 18. 8. 2023, autor: rpa