Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Možnosť zapojiť sa do výzvy Extreme Light Infrastructure (ELI)

Extreme Light Infrastructure (ELI) je najpokročilejšia laserová výskumná infraštruktúra na svete. Zariadenia ELI poskytujú prístup k širokej škále špičkových laserových systémov a sekundárnych zdrojov s vysokým výkonom a vysokou opakovacou frekvenciou. To umožňuje špičkový výskum a nové režimy fyziky s vysokou intenzitou vo fyzikálnych, chemických, lekárskych a materiálových vedách. Pokročilá infraštruktúra umožňuje prielom v technologických inováciách.

Zdroj: eli-laser.eu

História Extreme Light Infrastructure (ELI)

Vznik ELI predstavuje iniciatívu zdola nahor, za ktorou stojí Európska vedecká laserová komunita a sieť veľkých národných laserových zariadení, Laserlab-Europe. V roku 2006 bola ELI uznaná Európskym strategickým fórom pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) ako strategická priorita pre Európu v oblasti výskumu a spoločne s ESFRI Roadmap bola označená ako ’’Landmark project’’.

Prípravná fáza projektu ELI trvala od novembra roku 2008 dva roky a vyústila prijatím dokumentu ELI White Book, na ktorom sa podieľalo vyše 100 vedeckých autorov z 13 krajín.

Výstavba troch výskumných zariadení ELI začala súbežne v troch krajinách, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Trvala od roku 2011 do roku 2019.

Zdroj: eli-laser.eu

V roku 2013 vzniklo ELI Delivery Consortium (ELI DC), ktorého úlohou je uľahčovať koordináciu medzi vzniknutými zariadeniami a presadzovať ďalšiu implementáciu zásad a vízií ELI. Rok 2021 predstavuje pre ELI významný medzník. 30.apríla 2021 bolo zriadené ELI Konzorcium európskej výskumnej infraštruktúry (ELI ERIC). ELI ERIC bola založená s cieľom spoločne riadiť zariadenia ELI (v súčasnosti ELI-ALPS [HU], ELI Beamlines [CZ] a ELI-NP [RO]) v prospech medzinárodných akademických a priemyselných výskumníkov.

V súčasnosti je ELI vo fáze počiatočnej prevádzky, ktorá potrvá do konca roka 2023. Počas tejto fázy sa zameriava na konsolidáciu ERIC, integráciu fungovania zariadení a organizovanie spoločných výziev pre používateľov. Očakáva sa, že ELI vstúpi do stabilnej prevádzky v roku 2024.

Aktuálna výzva pre výskumníkov

V prípade zapojenia sa do výzvy majú potenciálni používatelia možnosť vykonať niektoré z prvých najmodernejších experimentov v týchto zariadeniach s nasledujúcimi termínmi na podanie žiadostí:

  • ELI ALPS v Segedíne, Maďarsko (Uzávierka 25. apríl 2023; 16:00)
  • ELI Beamlines v Dolních Břežanch, Česká republika (Uzávierka 25. apríl 2023; 16:00)
  • ELI Nuclear Physics v Măgurele, Rumunsko (Uzávierka 24. marec 2023; 16:00)

Táto spoločná výzva pre používateľov zahŕňa všetky tri zariadenia ELI vďaka úzkej spolupráci medzi ELI ERIC a Národným inštitútom fyziky a jadrového inžinierstva “Horia Hulubei” (IFIN-HH) a podpore projektu IMPULSE programu Horizont 2020.

ELI ponúka širokú škálu zariadení a laserov zameraných na podporu vedeckých disciplín a výskumných metód. Technické vybavenie je určené pre vedeckých výskumníkov z rôznych odborov. Je schopné pokryť rôzne techniky a prístupy v rámci fyzikálnych, chemických, materiálovotechnologických i biomedicínskych vied. Preto neváhajte a zapojte sa do aktuálnej výzvy!

Viac informácií o zariadeniach ELI (vlastnosti, kapacita, špecifikácia) s možnosťou ich selekcie podľa Vášho preferovaného zamerania nájdete TU.

Informácie a inštrukcie k podaniu žiadosti si môžete pozrieť TU.

Žiadosti bude hodnotiť medzinárodná skupina odborníkov a schvaľovať ich bude na základe vedeckej excelentnosti. Pre ďalšie informácie o dostupnom vybavení zariadení bude zorganizovaný webinár.

Zdroj: up.eli-laser.eu; zverejnené: 09.02.2023; autor: onz