Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Mladí vedci a vedkyne sa môžu uchádzať o štipendium z Fondu Štefana Schwarza

Postdoktorandský program Slovenskej akadémie vied (SAV). Zdroj: https://www.sav.sk

Od 1. septembra 2023 je otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendium z Fondu Štefana Schwarza. V postdoktorandskom programe Slovenskej akadémie vied (SAV) sa o štipendium môžu uchádzať  absolventi a absolventky denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia. Podmienkou je, že v roku podávania prihlášky ubehlo od obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas strávený na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Úspešní uchádzači môžu po obhájení projektov, ktoré plánujú riešiť na vedeckých pracoviskách SAV, získať príspevok k mzde na dva až tri roky. Výzva je otvorená do 30. septembra 2023 do 17:00 hod.

Ako vysvetlila Ľubica Lacinová, členka Predsedníctva SAV zodpovedná za vzdelávanie a doktorandské štúdium: „Štipendium nie je určené na akési predĺžené dokončovanie doktorandského projektu, má skôr iniciovať štart na ceste k osamostatneniu sa od školiteľa alebo školiteľky.“

Štipendiá budú udelené na základe výsledkov konkurzu. „Odborná porota nebude posudzovať len predložený projekt, ale i jeho prezentáciu a obhajobu jeho dôležitosti. Prihliadať bude aj na  zahraničnú skúsenosť žiadateľov. Bez vyskúšania viacerých chodníčkov sa ťažko hľadá ten vlastný, optimálny,“ dodala Ľ. Lacinová.

Viac informácií:

Štatút programu a celé znenie výzvy

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 11. 9. 2023, autor: rpa