Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Medzinárodná cena SAV 2023 pre profesora Roryho Fitzgeralda

Medzinárodná cena SAV 2023 pre profesora Roryho Fitzgeralda. Zdroj: https://www.sav.sk

Vedecká rada SAV udelila Medzinárodnú cenu v oblasti vied o spoločnosti a kultúre profesorovi Rorymu Fitzgeraldovi zo City, University of London, súčasnému riaditeľovi infraštruktúrneho výskumného projektu Európska sociálna sonda (ESS ERIC). Prof. Fitzgerald sa významnou mierou pričinil o zabezpečenie kontinuity projektu ESS na Slovensku. Vďaka jeho neustálej podpore slovenského koordinačného tímu zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) sa Slovenská republika v roku 2018 stala plným členom ESS ERIC. Slávnostné odovzdanie Medzinárodnej ceny SAV sa uskutoční v utorok 26. septembra 2023 o 11:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Profesor Rory Fitzgerald sa špecializuje na sociálne prieskumy, dizajn prieskumov a tvorbu a testovanie dotazníkov. Má doktorát zo sociológie zo City, University of London a je spolueditorom časopisu Survey Research Methods Journal. Spolu s ďalšími členmi koordinačného tímu ESS získal v roku 2005 Descartovu Cenu za „excelentný kolaboratívny vedecký výskum” a v roku 2020 získalo konzorcium ESS cenu Lijphart/Przeworski/Verba (LPV) Dataset Award 2020 od Americkej asociácie politických vied (APSA). Od roku 2013 je riaditeľom ESS ERIC. V tejto funkcii nahradil zosnulého profesora Sira Rogera Jowella.

ESS ERIC je medzinárodný akademický prieskum, ktorý skúma názory a postoje obyvateľov a obyvateliek Európy k rozmanitým oblastiam života a spoločnosti. V roku 2023 si pripomíname 20 rokov Európskej sociálnej sondy (ESS ERIC) na Slovensku. Rovnako dve desaťročia trvá aj spolupráca medzi slovenským koordinačným tímom ESS vedeným Denisou Fedákovou, Michalom Kentošom a Jozefom Výrostom  (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) a riaditeľom ESS ERIC profesorom Rorym Fitzgeraldom.

„V národnom kontexte považujem za dôležité spomenúť, že profesor Fitzgerald zohral dôležitú úlohu pri vyjednávaní zabezpečenia kontinuity projektu ESS na Slovensku. Bez jeho neúnavného úsilia a aktivít by bola účasť Slovenska v tomto špičkovom medzinárodnom prieskume spoločnosti značne obmedzená,“ zdôrazňuje riaditeľka CSPV SAV, v. v. i., Denisa Fedáková.  

Pre slovenských výskumníkov a výskumníčky poskytuje účasť v ESS ERIC príležitosti neustále sa učiť a aplikovať najvyššie metodologické a výskumné procedúry vo svojej vedeckej práci. Dáta ESS slúžia ako excelentné laboratórium” sociálnych vied a ich silnou stránkou je, že sa dbá na participáciu čo najväčšieho počtu a čo najširšieho spektra európskych krajín. Aktuálne je po celom svete registrovaných viac ako 218 000 používateľov dát (takmer 600 zo Slovenska) a viac ako 6000 vedeckých publikácií tieto dáta použilo.

Profesor Fitzgerald udržuje úzky pracovný a kolegiálny kontakt s tímom CSPV SAV. Zúčastnil sa troch národných konferencií ESS na Slovensku v rokoch 2006, 2012 a 2016 a tiež významne prispel k zvýšeniu povedomia o prieskume ESS aj o konzorciu ESS ERIC.

Viac informácií:

ESS Data Portal

Európska Sociálna Sonda

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 11. 8. 2023, autor: rpa