Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Manifest misie o pôde – príležitosť vyjadriť sa

Európska komisia zverejnila manifest misie Dohoda o pôde pre Európu s cieľom vytvoriť spoločenstvo praxe a vyjadriť podporu pôde na všetkých úrovniach zainteresovaných strán a aktérov, vrátane obcí a regiónov.

Len spoločný prístup k pôde, jej ochrane a udržateľnému manažmentu prispeje k jej zachovaniu pre budúce generácie.

Prečítajte si Manifest misie o pôde vypracovaný Radou misie pre pôdu a ak súhlasíte s jeho základnými myšlienkami, pridajte sa k jeho signatárom Mission Soil Manifesto.

Signatári manifestu sa pripoja k životaschopnému spoločenstvu európskych obhajcov pôdy a budú mať prístup k novým poznatkom vedeným misiou a budú sa môcť participovať  na bohatom programe aktivít.

Názvy verejných orgánov a organizácií, ktoré podpíšu manifest, budú verejne viditeľné, čo uľahčí prepojenie a spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.               

#MISSIONSOIL

Ako signatári manifestu sa stanete súčasťou životaschopného spoločenstva európskych obhajcov pôdy s prístup k novým poznatkom vedeným misiou a možnosťou podieľať sa na bohatom programe aktivít.

Názvy verejných orgánov a organizácií, ktoré podpíšu manifest, budú viditeľné verejne, čo uľahčí prepájanie a spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.               

Zdroj: Misia Dohoda o pôde pre Európu, 13. 6. 2023