Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia “Podpora sociálnych inovácií” na Slovensku a v dunajskom regióne

Podpora sociálnych inovácií na Slovensku a v dunajskom regióne. Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozývajú na podujatie “Podpora sociálnych inovácií na Slovensku a v dunajskom regióne”, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2023 v Bratislave.

Podujatie svojím unikátnym zameraním priamo reflektuje programovú prioritu č. 3 – Sociálnejší dunajský región. Jeho cieľom je zároveň informovať o otvorení dlho očakávanej druhej výzvy v Interreg Programe dunajského regiónu 2021-2027. Súčasťou programu konferencie sú aj témy týkajúce sa financovania sociálnych inovácií so špecifickým zameraním na zamestnávanie, vzdelávanie a kultúru, vrátane prezentácií úspešných príkladov dobrej praxe.

Samostatnú časť podujatia tvorí diskusný panel, ktorý priblíži skúsenosti a výsledky už zrealizovaných projektov v tejto oblasti. 

Z pohľadu predstavenia druhej výzvy v Interreg Programe dunajského regiónu 2021-2027 ide o informačné podujatie o tejto výzve, kde sa účastníci dozvedia všetky kľúčové informácie o druhej výzve. Svojím tematickým zameraním však priamo smeruje k prezentácii podpory v rámci Priority č. 3 a vo vzťahu k špecifickým cieľom 3.1 Dostupné, inkluzívne a efektívne trhy práce a 3.2 Dostupné a inkluzívne kvalitné služby v oblasti vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania. Záver podujatia bude zameraný na možnosť individuálnych konzultácie v popoludňajších hodinách priamo so zástupcami Národného kontaktného bodu.

REGISTRÁCIA

PREDBEŽNÝ RÁMCOVÝ PROGRAM PODUJATIA – podrobný program bude zverejnený čoskoro

Zdroj: https://www.danube.vlada.gov.sk, zverejnené: 14. 9. 2023, autor: rpa