Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konečné detaily vzdelávacieho programu EÚ Erasmus+

Erasmus+

Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli 11. decembra 2020 dohodu o konečných detailoch budúceho vzdelávacieho programu EÚ Erasmus + v hodnote 26-miliárd EUR a financovaní takmer 3-miliárd EUR pre Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT).

Paralelne s tým bola dokončená dohoda o ďalšom výskumnom programe Horizon Europe. 3-miliardy EUR určené pre EIT zahŕňajú navýšenie o 279-miliónov EUR z protimonopolných pokút v hodnote 4-miliárd EUR.

Ako uviedla Maria da Graça Carvalho, spravodajkyňa Európskeho parlamentu: „Nemôžem povedať, že som s týmto výsledkom úplne spokojná, pretože sme sa usilovali o zvýšenie rozpočtu, ale myslím si, že s týmto číslom môžeme pracovať.“

Dohody pripravujú pôdu pre konečné formálne schválenie poslancami EP a veľvyslancami EÚ, ktorí sedia vo Výbore stálych predstaviteľov (COREPER), a to včas, aby sa program mohol začať v roku 2021.

Ako uviedol Kostis Giannidis, prezident študentskej siete Erasmus: „Celé toto vyjednávanie sa ťahalo tak dlho; ak by sme museli čakať dlhšie, malo by to veľké dôsledky pre program Erasmus,“ keďže rokovania sa skončili deň po tom, čo sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli na celkovom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027.

Prvé výzvy na realizáciu projektov a programov mobility Erasmus + do roku 2021 mali vyjsť v októbri 2020, bez dohody však nebolo možné uskutočniť výberové konanie. Európska komisia teraz sľubuje, že prvé výzvy vyhlási vo februári 2021. Ak budú všetci konať rýchlo, projekty a výmeny študentov sa budú môcť začať včas, uviedol Giannidis.

Nový program Erasmus + tiež pomôže financovať spoločné akcie s výskumným programom Horizon Europe na posilnenie a modernizáciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

Inkluzívnejší program Erasmus +

Dohoda zaručuje, že program Erasmus +, z ktorého očakáva úžitok 12-miliónov ľudí, čo je trikrát viac ako v prípade jeho predchodcu, bude ľahší prístup pre ľudí pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia. V praxi to znamená, že účastníci so zdravotným postihnutím, ktorí pochádzajú zo vzdialených lokalít a migranti, budú môcť zabezpečiť doplnkové granty vrátane predbežných platieb za počiatočné náklady spojené s účasťou na programe.

Ako uviedol Giannidis: „Väčšina študentov, ktorí študujú na Erasme, sú tí, ktorí majú na to sociálno-ekonomické príležitosti.“ Pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť doplniť svoje granty o vlastné príjmy, financovanie z prostriedkov EÚ často nestačí.

V súčasnom programe tvorili študenti so zdravotným postihnutím iba 0,14 % účastníkov. Ako povedal Giannidis: „Je to veľmi malé číslo. Chceme, aby sa to v ďalšom programe zlepšilo.“ Dúfa, že nová možnosť kombinovaného vzdelávania, ktorá umožní študentom vykonávať časť ich výmeny online, pomôže zapojiť viac účastníkov.

Je na Európskej komisii a členských štátoch EÚ, aby rozhodli o akčných plánoch identifikujúcich prekážky účasti a opatreniach na ich prekonanie.

Tvorcovia politík tiež súhlasili s tým, že umožnia dospelým zapojeným napríklad do večerných kurzov alebo osvojovania digitálnych zručností zapojiť sa do programu. Doteraz sa mohli zúčastniť iba osoby do 30 rokov.

Napriek tomu, že Erasmus+ je inkluzívnejší ako jeho predchodca, britskí študenti môžu stratiť prístup k programu Erasmus +, pretože vyjednávačom sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o účasti krajiny v programe po brexite. Obidve strany sa nedokázali dohodnúť a bez výsledku uzavrieť rokovania o tejto záležitosti, ale patová situácia by mohla byť prelomená pokračovaním rozhovorov o obchodnej dohode medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Konečná dohoda

Z 26-miliárd EUR sa 83 % použije na vzdelávanie a odbornú prípravu, 10,3 % na programy pre mládež a 1,9 % na šport. Pre Giannidisa zostáva otázkou, ako sa rozdelí najväčšia časť koláča, financovanie školstva, najmä koľko pôjde na iniciatívy zmiešanej mobility. Ako uviedol Gianidis: „Sme radi, že máme väčší rozpočet a že sa nový program skutočne formuje, ale sme opatrní, keď čakáme, kým sa rozpočet rozdelí do rôznych častí.“

Keď Komisia rozdelí finančné prostriedky, bude možné určiť, koľko študentov sa môže zúčastniť programu. Súčasný program podporil asi dva milióny študentov. Giannidis dúfa, že ďalší program podporí ešte tradičnejšie výmeny študentov, zatiaľ čo projekty digitálnej mobility umožňujú ešte väčšiemu počtu Európanov pripojiť sa k jednému z najznámejších programov EÚ.

V súlade s ambíciami EÚ v oblasti klímy a digitálnych technológií nový program povzbudí účastníkov, aby cestovali do svojich výmenných cieľov pomocou udržateľnejších prostriedkov a vyvíjali užívateľsky prívetivejšie systémy IT. Nie je však jasné, ako to bude v praxi vyzerať. Ako uviedol Giannidis: „Uvidí sa, aké sú konkrétne opatrenia.“

Rokovania o EIT pokračujú

Napriek tomu, že nebola spokojná s výsledkom rokovaní o rozpočte, Carvalho uviedla, že rozpočet pre EIT je veľmi blízky rozpočtu navrhnutému Komisiou a mal by stačiť na financovanie nových iniciatív EIT, ktoré zahŕňajú dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá (KICs) ). Ako uviedla Carvalho: „Nikto nespochybňuje zámer mať dve nové KICs.“

Nové KICs, ktoré sa majú spustiť v roku 2022, budú podporovať kreatívny a kultúrny priemysel, ktorý bol vážne postihnutý lockdownom COVID-19 v celej Európe.

O druhom z nich ešte nebolo rozhodnuté, Európsky parlament má však jasný cieľ. Ako uviedla Carvalho: „Nemáme európske úsilie, partnerstvo ani iný druh, s integrovaným prístupom pokrývajúcim znalostný trojuholník o vode a všetkých súvisiacich aspektoch. Za to stále bojujeme.“

Carvalho tvrdí, že nadchádzajúce portugalské predsedníctvo kladie veľký dôraz na vodné a námorné otázky, čo dáva Európskemu parlamentu nádej, že bude ľahké dohodnúť sa na prioritách nového spoločenstva EIT.

Novo dohodnutý rozpočet umožní tvorcom politík pokračovať v rokovaniach o rámci EIT počas budúceho predsedníctva Rady EÚ.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 5.1.2021, autor: rpa