Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia potvrdila, že plánuje obmedzenia pre Huawei v Horizonte Európa

Európska komisia už predtým vyjadrila „veľké obavy“ z čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager potvrdila, že Európska komisia zmení pravidlá Horizontu Európa tak, aby odrážali hodnotenie Bruselu, že čínsky telekomunikačný gigant Huawei je „vysoko rizikový“.

V júni Komisia uviedla, že má „veľké obavy“ z Huawei a ZTE, ďalšej čínskej telekomunikačnej firmy, a podporila snahy členských štátov obmedziť ich a vylúčiť ich z mobilných sietí.

Doposiaľ 10 členských štátov zaviedlo obmedzenia na dodávky telekomunikácií, ktoré sa považujú za riskantné v dôsledku obáv zo špionáže a technologickej závislosti od Číny.

Hoci Brusel nemá právomoci na to, aby zabránil tomu, aby sa komponenty Huawei dostali do sietí členských štátov, uviedol, že sa pokúsi zastaviť svoju vlastnú komunikáciu pomocou dielov Huawei a ZTE a prehodnotí programy financovania EÚ vzhľadom na stav vysokého rizika.

Komisárka Vestager teraz výslovne potvrdila, že toto nové označenie ovplyvní Horizont Európa.

V odpovedi na otázku holandského poslanca Európskeho parlamentu Barta Groothuisa Vestager v písomnej odpovedi z 18. augusta 2023 uviedla, že Komisia má v úmysle „odraziť“ nový vysokorizikový status Huawei a ZTE „vo všetkých relevantných programoch a nástrojoch financovania EÚ vrátane všetkých častí rámcového programu Horizont Európa.“

Zatiaľ však nie sú k dispozícii žiadne podrobnosti o tom, ako a kedy dôjde k zmenám. Ako uviedol hovorca Komisie: „Komisia teraz zohľadní posúdenie rizík, ktoré predstavujú konkrétne Huawei a ZTE, a uskutoční internú diskusiu o konečnom rozhodnutí o zapojení týchto subjektov do programov EÚ.“

Otázku poslanca Groothuisa podnietili júnové odhalenia Financial Times, že Komisia poskytla Huawei takmer 4-milióny EUR vo forme finančných prostriedkov prostredníctvom Horizontu Európa na zapojenie sa do viacerých projektov.

Napríklad dcérska spoločnosť Huawei so sídlom v Düsseldorfe je účastníkom projektu v hodnote 1,8-milióna EUR na vytvorenie „masívnej komunikácie medzi strojmi pre 6G“, ktorá odkazuje na ďalšiu generáciu bezdrôtových sietí. Komisia uvádza celkovo 13 projektov Horizont Európa, ktoré zahŕňajú Huawei.

Komisárka Vestager vo svojej odpovedi zdôraznila, že žiadny z účastníkov Huawei nemá sídlo v Číne; namiesto toho sú to všetky subjekty so sídlom v Európe.

Hoci je program Horizont Európa štandardne otvorený komukoľvek, Komisia môže obmedziť výzvy, ak sa záujmy EÚ považujú za ohrozené.

V prípade týchto 13 projektov však „témy, na ktorých sa Huawei zúčastňuje, neboli v čase prijímania pracovných programov Horizont Európa na roky 2021 – 2022 identifikované ako témy, ktoré by ohrozovali strategické aktíva, záujmy, autonómiu alebo bezpečnosť EÚ,“ uviedla Vestager. O jej odpovedi prvýkrát informovalo nemecké spravodajstvo Table.Media.

Číňania sú nahnevaní

Ak Komisia obmedzí Huawei, aby sa pripojil k výzvam Horizont Európa, bude to mať negatívny vplyv na úsilie spoločnosti v oblasti výskumu a vývoja v Európe, ktoré sa dostáva pod čoraz väčšiu kontrolu, keďže geopolitické napätie sa zvýšilo.

To súvisí so širšou kontrolou výskumných vzťahov EÚ s Čínou, najmä spoločného výskumu, ktorý by mohol byť prínosom pre čínsku armádu. Začiatkom tohto roka vyšetrovanie Science|Business odhalilo päť prebiehajúcich projektov potenciálne dvojakého použitia financovaných EÚ, ktoré zahŕňajú čínske vojenské univerzity, pričom jeden je financovaný v rámci programu Horizont Európa a zvyšok v rámci programu Horizont 2020.

V rámci všetkých rámcových programov EÚ bola spoločnosť Huawei partnerom v 53 projektoch vrátane 28 počas programu Horizont 2020, ktorý prebiehal v rokoch 2014 – 2020. Spoločnosť Huawei bola predtým členom Science|Business siete univerzít, spoločností a organizácií verejného sektora, no jej členstvo zaniklo v apríli 2022.

Po otvorení svojho prvého centra výskumu a vývoja v Štokholme v roku 2000 sa spoločnosť rozrástla a vo svojich výskumných zariadeniach v 13 európskych krajinách zamestnáva viac ako 2 500 ľudí, uviedla firma minulý rok. Najväčším z nich je Mníchovské výskumné centrum, ktoré zamestnáva viac ako 400 výskumníkov.

Spomínané projekty Horizont Európa však predstavujú len malý zlomok spolupráce Huawei s európskymi partnermi. Len v Nemecku spoločnosť podľa vlastných informácií uzavrela od roku 2006 viac ako 228 výskumných spoluprác.

Huawei aj čínska vláda dôrazne pokarhali Komisiu za to, že v júni označila Huawei za vysoko rizikový, a zdôraznila, že tento krok by podkopal hospodárstvo a inovácie EÚ.

Ako uviedla spoločnosť vo vyhlásení: „Obmedzenia alebo vylúčenia založené na diskriminačných rozsudkoch budú predstavovať vážne ekonomické a sociálne riziká. Prekážalo by to inováciám a narušilo by to trh EÚ.“

Ako vtedy uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wenbin: „Skutočnosť je taká, že odkedy Huawei a ZTE pred mnohými rokmi začali pôsobiť v Európe, nielenže nijako nepoškodili bezpečnosť európskych krajín, ale podstatne prispeli k rastu európskeho telekomunikačného sektora a vytvorili značné sociálno-ekonomické výhody.“

Huawei neodpovedal na žiadosť o komentár k najnovším komentárom Vestager.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23. 8. 2023, autor: rpa