Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Komisia navrhuje rozpočet na výskum vo výške 13,6-miliardy EUR na rok 2024 a 12,8-miliardy EUR na program Horizont Európa

Johannes Hahn, európsky komisár pre rozpočet a administratívu. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európska komisia chce, aby EÚ v budúcom roku vynaložila na výskum a inovácie celkovo 13,6-miliardy EUR, pričom 12,8-miliardy EUR pôjde do programu Horizont Európa. To je pre výskumný program o 400-miliónov EUR viac ako v roku 2023, ale vzhľadom na nekontrolovateľnú infláciu to Európsky parlament nepovažuje za výrazné zvýšenie.

Podľa návrhu Komisie na rozpočet EÚ na rok 2024 by okrem 12,8-miliardy EUR pre Horizont Európa, ďalších 800-miliónov EUR na výskum pochádzalo z iných programov, napríklad 281-miliónov EUR na program jadrového výskumu Euratom.

Najväčšia časť peňazí Horizontu Európa, 6,4-miliardy EUR, pôjde na projekty spolupráce v rámci piliera II. Financovanie základného výskumu predstavuje 3,4-miliardy EUR, z čoho 2,1-miliardy EUR sa má rozdeliť prostredníctvom grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Inovačný pilier dostane 1,66- miliardy EUR, vrátane 1,1-miliardy EUR pre Európsku radu pre inovácie (EIC).

Všetky časti výskumného a inovačného prostredia EÚ by získali viac peňazí – ak nie viac kúpnej sily – okrem ITER, zariadenia na magnetickú fúziu vo výstavbe vo Francúzsku. Projekt zaznamená zníženie o 250-miliónov EUR na 556-miliónov EUR „v dôsledku spomalenia plnenia rozpočtu“. Z toho 50- miliónov EUR sa prevedie na energetické iniciatívy v rámci programu EÚ pre infraštruktúru, Nástroj na prepájanie Európy.

Inflácia sa spája s výzvami, ktoré siahajú od nastolenia iniciatívy „net-zero future“ až po tlmenie úderov z ruskej vojny na Ukrajine, čo dáva poslancom EP pocit, že celkový rozpočet 189,3-miliardy EUR na rok 2024, ktorý predložil komisár pre rozpočet Johannes Hahn, nemôže udržať ambície EÚ.

Rozpočet zasiahlo aj zvýšenie úrokových sadzieb, pričom Hahn povedal MEPS, že náklady na pôžičky sa „takmer zdvojnásobili v porovnaní so sumou, ktorá sa pôvodne predpokladala na rok 2024“. Ide o nový typ rozpočtovej bolesti pre EÚ, ktorá si začala požičiavať len sama osebe pred dvoma rokmi, predtým ako rastúca inflácia viedla Európsku centrálnu banku k zvýšeniu úrokových sadzieb. Na základe čísel z roku 2020 sa očakávali náklady na financovanie na rok 2024 vo výške 2,1-miliardy EUR. Najnovšia prognóza je 4-miliardy EUR.

Európsky parlament vyzýva Komisiu, aby upravila rozpočet, aby zabezpečila, že bude schopná plniť politické sľuby. Komisia môže priniesť výsledky – revízia dlhodobého rozpočtu EÚ je naplánovaná na 20. júna 2023. Zatiaľ čo nie je jasné, či by to mohlo znamenať zásadné zmeny, poslanci dúfajú, že revízia otrasie tým, čo považujú za neuspokojivý návrh.

Ako uviedol stredoľavý europoslanec Victor Negrescu v diskusii v parlamentnom výbore pre rozpočet: „Pre nás je to návnada na budúci rok, pretože skutočný rozpočet príde neskôr, o pár týždňov. Chceme vidieť nielen revíziu, ale aj skutočné zlepšenie, ktoré by nám umožnilo splniť očakávania ľudí.”

Komisia to takto nevidí. Hahn trval na tom, že preskúmanie a návrh z roku 2024 sú samostatné záležitosti. Predseda rozpočtového výboru Jan Olbrycht však uviedol, že revízia a rozpočet na budúci rok sú „viac-menej dve strany tej istej mince“.

Členské štáty a Parlament teraz začnú pracovať na svojich pozíciách k rozpočtu predtým, ako sa zídu na rokovaní o konečných číslach koncom októbra 2023. Revízia dlhodobého rozpočtu zo strany Komisie však môže otriasť rozhovormi o rozpočte a bude zvážená pri rokovaniach.

Minuloročná bitka

Európsky parlament a členské štáty EÚ každoročne bojujú o veľkosť rozpočtu EÚ, pričom výskum a inovácie sú vždy sporným bodom. Poslanci EP zvyčajne chcú vyšší rozpočet, ako navrhuje Komisia, členské štáty ho chcú znížiť.

Minulý rok Komisia chcela, aby sa prostredníctvom programu Horizont Európa minulo 12,3-miliardy EUR, ktoré by sa navýšili o ďalších 1,8-miliardy EUR v grantoch z fondu EÚ na obnovu, NextGenerationEU.

Aby ušetrili peniaze, členské štáty ho chceli znížiť o 663-miliónov EUR. Boj o rozpočet bol ako každý rok dlhý a plný nezhôd. Parlamentu sa podarilo ubrániť program pred navrhovanými škrtmi, ale nepodarilo sa mu získať oveľa viac peňazí, okrem ďalších 10-miliónov EUR na program mobility v oblasti výskumu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Konečný výsledok bol 12,4-miliardy EUR, čo je o 1,1 % viac ako výdavky v roku 2022, a má podobný tvar a formu.

Dlhý boj sa viedol aj o vrátenie nevyčerpaných peňazí z predchádzajúcich rokov do rozpočtu EÚ, čo sa pravdepodobne opäť odohrá. Členské štáty nechcú, aby sa peniaze vrátili, Parlament áno. Negrescu naznačil, že parlament môže opäť bojovať s členskými štátmi o takzvané rušenie záväzkov v oblasti výskumu.

Iné výdavky

Okrem celkového navrhovaného rozpočtu EÚ na budúci rok vo výške 189,3-miliardy EUR, odhadovaných 113-miliárd EUR príde z NextGenerationEU.

Program mobility v oblasti vzdelávania Erasmus+ sa zvýši o 2 % na 3,7-miliardy EUR. Poslanci však tvrdia, že nárast nie je dostatočne veľký. Veľká časť týchto peňazí financuje štipendiá pre študentov v celej Európe a vzhľadom na závratne vysokú infláciu v celom bloku budú mať ďalšie 2 % pravdepodobne v reálnych hodnotách malý vplyv.

Existuje tiež 2,7-miliardy EUR na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry; 1,3-miliardy EUR pre Digitálnu Európu na pokračovanie digitálnej transformácie bloku; a 348-miliónov EUR na financovanie výskumu a inovácií v rámci programu InvestEU a ekologických, digitálnych a zdravotníckych technológií.

Programy špecifické pre jednotlivé odvetvia tiež naďalej získavajú miliónové finančné prostriedky. Vesmírny program EÚ dostane podľa návrhu Komisie 2,1-miliardy EUR; EU4Health 754-miliónov EUR; a program obranného výskumu a vývoja, Európsky obranný fond (EDF), 1,6-miliardy EUR podľa návrhu Komisie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 13. 6. 2023, autor: rpa