Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kľúčové údaje o Európe: vydanie na rok 2023

Kľúčové údaje o Európe: vydanie na rok 2023. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

Vyšlo vydanie Kľúčových údajov o Európe z roku 2023. Táto publikácia Eurostatu s intuitívnymi vizualizáciami a stručným textom poskytuje štatistiky a pohľad na súčasnú situáciu a najnovší vývoj v EÚ, ľudí a spoločnosť, hospodárstvo a podnikanie, životné prostredie a prírodné zdroje. Pomocou tejto publikácie môžete tiež vidieť, ako sa vašej krajine darí v rôznych oblastiach a ako je na tom v porovnaní s ostatnými členskými štátmi.

Môžete nájsť odpovede na otázky ako:

  • Aký je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov vo vašej krajine?

  • Ktoré spotrebné tovary boli najviac ovplyvnené infláciou?

  • Míňa priemerná domácnosť v EÚ viac na potraviny a nealkoholické nápoje alebo na bývanie, vodu a energiu?

  • Nakoľko je vaša krajina závislá od dovážanej energie?

  • Koľko kilogramov odpadu vyprodukujú občania EÚ?

  • Koľko energie spotrebovanej vo vašej krajine pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako je vietor, slnko a biomasa?

  • Koľko z celkovej poľnohospodárskej plochy vo vašej krajine sa využíva na ekologické poľnohospodárstvo?

Toto šieste vydanie Kľúčových údajov o Európe nadväzuje na úspech publikácie z predchádzajúcich rokov. Jeho cieľom je poskytnúť intuitívne vizualizácie, inovatívne prezentácie údajov a stručnejší text, aby používatelia mohli rýchlo pochopiť rozdiely medzi členskými štátmi.

Táto publikácia vám ponúka výber zaujímavých kľúčových štatistík o Európskej únii (EÚ), jej členských štátoch, ako aj o krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Cieľom je poskytnúť pohľad na súčasnú situáciu a najnovší vývoj v celej EÚ, pokiaľ ide o ľudí a spoločnosť, hospodárstvo a podnikanie, ako aj životné prostredie a prírodné zdroje, pričom vychádza z bohatého súboru údajov dostupných v Eurostate.

Túto publikáciu možno vnímať ako úvod do štatistiky EÚ a poskytuje východiskový bod pre tých, ktorí chcú preskúmať širokú škálu údajov, ktoré sú voľne dostupné na webovej stránke Eurostatu a sú prezentované vo veľkom množstve online článkov.

Viac informácií:

Key Figures on Europe – 2023 edition

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 18. 7. 2023, autor: rpa