Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Južná Morava dostala celosvetové uznanie po tom, čo získala ocenenie EÚ za podnikanie

Zastúpenie Južnej Moravy a Brna na odovzdávaní cien European Entrepreneurial Region 2024 v Bruseli tento mesiac. Zľava doprava: Petr Chládek, riaditeľ Juhomoravského inovačného centra (JIC), Anna Putnová, radkyňa mesta Brna pre inovácie a spoluprácu s výskumnými organizáciami a Jan Grolich, hejtman Juhomoravského kraja. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Český región Južná Morava a jeho mesto Brno sa snažia preniesť svoju inovačnú značku globálne po tom, čo boli nedávno vyhlásené za Európsky podnikateľský región 2024, čo je v krajine po prvý raz.

Brno je jedným z troch európskych miest, ktorým bola udelená cena, spolu s autonómnym regiónom Friuli-Venezia Giulia v Taliansku a samosprávou Vila Nova de Famalicão v Portugalsku, pričom špeciálne uznanie bolo udelené poľskému regiónu Małopolska.

Južná Morava získala uznanie za snahu vytvoriť „domov pre globálne úspešných podnikateľov“. Pre guvernéra regiónu Jana Grolicha je táto širšia vízia dôležitá.

Mesto Brno plánuje zrekonštruovať svoju dlhoročnú marketingovú stratégiu tak, aby presunula zameranie od podnikov a inštitúcií na ľudí v regióne, s cieľom ukázať svetu potenciál mesta. Ako uviedol Grolich: „Chceme našim ľuďom ukázať, že sme skutočne high-tech región, ktorý je bohatý na inovácie. Ak na tom budeme pracovať, ukážeme svetu, že máme dobré spoločnosti a dobré univerzity.“

Región sa už etabloval ako centrum inovácií na domácej aj európskej úrovni. Je klasifikovaný ako „silný inovátor“ v druhej najvyššej kategórii European Innovation Scoreboard (EIS). To ho stavia do rovnakej kategórie ako dva z troch rakúskych regiónov a nad mnohé ďalšie regióny severnej a západnej Európy. Bližšie k domovu je iba Praha klasifikovaná vyššie v tabuľke výsledkov ako líder v oblasti inovácií.

Údaje z European Regional Innovation Scoreboard ukazujú výkonnosť českých regiónov. Južná Morava je združená s Vysočinou pod názvom Jihovýchod, pričom väčšina inovácií pochádza z južnej Moravy. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Grolich pripisuje úspech južnej Moravy dvom kľúčovým faktorom. Prvým je prítomnosť troch silných univerzít  – Masarykovej univerzite, VUT v Brne a Mendelovej univerzite v Brne. Uviedol, že tieto inštitúcie si za tie roky vybudovali silné vzťahy s podnikateľmi, čím sa vytvorili prepojenia medzi vedou a priemyslom.

Druhým faktorom je výkonnosť Juhomoravského inovačného centra (JIC), ktoré Grolich označuje za „najlepšie“ v Česku. Ako dodal: „Každá koruna investovaná do JIC sa vďaka ich skutočne dobrej práci a úsiliu minimálne zdvojnásobí.“

JIC bolo založené asi pred 20 rokmi a odvtedy sa stal príkladom pre ostatné inovačné centrá po celej krajine, pričom dokonca aj zástupcovia z hlavného mesta sa od neho chcú učiť. Známe spoločnosti ako internetová cestovná kancelária Kiwi.com a spoločnosť Y Soft zameraná na softvér a elektronický hardvér získali v minulosti podporu od JIC a programami JIC prešlo približne 3 500 študentov z miestnych univerzít.

Riaditeľ centra Petr Chládek, ktorý bol jedným z tých, ktorí si cenu EÚ pricestovali do Bruselu prevziať, uviedol, že ide o tvrdú prácu celej komunity ľudí zapojených do procesu, od majiteľov firiem až po vedcov.

Ako uviedol Chládek: „Chceme, aby v Juhomoravskom kraji rástli silné a globálne úspešné spoločnosti. Robia ekonomicky stabilný región, zvyšujú jeho prestíž v zahraničí a vytvárajú nové pracovné miesta pre kvalifikovaných ľudí. Verím, že takéto spoločnosti môžu pomôcť ľuďom na celom svete čeliť globálnym výzvam a zároveň posilniť úlohu Európy na medzinárodnej scéne.“

Brno je “normálne európske mesto”

Aby južná Morava a Brno dosiahli cieľ figurovať na svetovej inovačnej scéne, bude potrebné najskôr oprášiť stigmu regiónu strednej a východnej Európy, ktorý býva zatienený najvýkonnejšími regiónmi EÚ v Európe na severe a západe.

Grolich si je tohto problému vedomý. Česko sa ako celok dostalo do centra pozornosti Európy minulý rok počas svojho polročného hosťovania v predsedníctve v Rade Európskej únie.

Ako uviedo Grolich: „V tom období prichádzali do Brna návštevníci z celej EÚ. Mnohí boli prekvapení, keď zistili, že je to bezpečné a čisté mesto, pretože sme ‚východní‘. Sme normálne európske mesto.“

Dúfa, že Európsky podnikateľský región – o ktorom sa priznal, že si neuvedomoval jeho prestíž a bol prekvapený, keď sa príbeh objavil v hlavnom vysielacom čase Českej televízie – môže pomôcť zmeniť vnímanie jeho regiónu v západnej Európe.

Ako ďalej uviedol: „Podnikatelia, ktorí uvažujú o investícii tu v Brne a tejto oblasti, uvidia, že to má naozaj zmysel a ekosystém naozaj funguje.“

Inovácie začínajú už v škole

Na južnej Morave ľudia, ktorí sa podieľajú na jej inovačnom ekosystéme, po ocenení nezaspávajú na vavrínoch. Pracuje sa na plánoch spolupráce medzi niektorými z najväčších technologických spoločností v regióne, verejnými orgánmi a dvoma najväčšími univerzitami s cieľom vytvoriť projekt na podporu absolventov škôl v štúdiu technológií a predmetov súvisiacich s matematikou.

Je súčasťou Grolichovej vízie začať budovať inovačný ekosystém s mladými školákmi v regióne. Chce väčšiu interakciu medzi podnikmi a školami, aby žiaci získali realistickejšiu a inšpiratívnejšiu predstavu o vede, technike, inžinierstve a matematike.

Ako vysvetlil Grolich: „Chceme študentom ukázať najnovší [vývoj] v tejto oblasti a ukázať im ho praktickým a zaujímavým spôsobom nielen z učebnice, ale aj zo skutočnej vedy. Chceme im ukázať, ako to v biznise funguje a že to môže byť veľmi zaujímavé nielen pri štúdiu, ale aj ako o práci.“

Cieľom je vybudovať veľkú zásobu miestnych talentov, ktoré by sa spojili s prilákaním pracovníkov zo zahraničia. Ako uviedol Grolich: „Firmy sú tu obmedzené len ľuďmi. Na rast potrebujú viac ľudí.“

Tento rok v novembri sa uskutoční tretí ročník brnenskej konferencie Velvet Innovation. Názov je odkazom na Nežnú revolúciu na konci 80. rokov, keď sa obyvatelia Československa postavili proti komunistickej vláde. Ide o to, aby sa podobná revolučná zmena udiala aj v inováciách v Česku.

A Južná Morava si buduje silnejšie zastúpenie aj v Bruseli. Začiatkom tohto roka sa Vendula Nováčková, vedúca kancelárie Zastúpenia Juhomoravského kraja pri EÚ, stala členkou správnej rady European Regions Research and Innovation Network (ERRIN). Samotná Južná Morava je zatiaľ jediným českým regiónom, ktorý je členom ERRIN.

Grolich sa zdá byť optimistický, pokiaľ ide o šance regiónu stať sa skutočným globálnym inovačným centrom. Ako dodal na záver: „Dúfam, že sa to o pár rokov vyplatí.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 1. 8. 2023, autor: rpa