Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ingrid Brocková v Nemecku: Vidíme veľký potenciál na užšiu spoluprácu s partnermi z Bavorska aj Bádenska-Württemberska, a to najmä v oblasti vedy, výskumu a inovácií

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková počas rokovania vo Fraunhoferovej spoločnosti v Mníchove. Zdroj: https://www.mzv.sk

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková navštívila 13. júla 2023 Bavorsko, kde rokovala v Mníchove so štátnou ministerkou pre európske a medzinárodné záležitosti spolkovej krajiny Bavorsko Melanie Humlovou.

Počas rokovania ocenila Ingrid Brocková minuloročnú návštevu bavorskej ministerky v Bratislave a vyzdvihla úspešné zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie, ktoré sa uskutočnilo koncom apríla tohto roku v Bratislave. Ako uviedla štátna tajomníčka: „Moja pracovná cesta spolu s trinásťčlennou delegáciou expertov zo Slovenska nadväzuje na tohtoročné zasadnutie Slovensko-bavorskej komisie a predstavuje symbolický štart našich spoločných aktivít s cieľom využiť potenciál spolupráce predovšetkým v oblastiach vedy, výskumu a inovácií.“ M. Humlová ponúkla skúsenosti Bavorska so vzdelávaním detí na školách s cieľom boja proti dezinformáciám.

Štátna tajomníčka sa počas návštevy stretla aj s predstaviteľmi slovenskej komunity v Bavorsku, s ktorými hovorila o možnosti podpory krajanských aktivít so zameraním na vyučovanie slovenského jazyka pre deti žijúce v Bavorsku. Absolvovala tiež rozhovor v centrále Fraunhoferovej spoločnosti v Mníchove, ktorá je najväčšou organizáciou aplikovaného výskumu v Európe a stretla sa s predstaviteľmi politickej Nadácie Hannsa Seidela, ktorá pôsobí na Slovensku už od roku 1993.

Druhý deň pracovnej návštevy smeroval do nemeckej spolkovej krajiny Bádensko-Württemberska, kde 14. júla 2023 štátna tajomníčka Ingrid Brocková slávnostne otvorila Honorárny konzulát Slovenskej republiky v Štuttgarte. Ako uviedla štátna tajomníčka počas slávnostného otvorenia: „Pevne verím, že znovuotvorenie Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Štuttgarte výrazne prispeje k zintenzívneniu ekonomickej spolupráce medzi Slovenskom a Bádenskom-Württemberskom.“

V Bádensko-Württembersku sa Ingrid Brocková tiež stretla so zastupujúcim štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Bádenska-Württemberska Michaelom Kleinerom, s ktorým hovorila najmä o rozvoji hospodárskej spolupráce s dôrazom na oblasti automobilového priemyslu, informačných a komunikačných technológií, vodíkových technológií a vesmírneho priemyslu. 

Štátnu tajomníčku na pracovnej ceste sprevádzala delegácia expertov z verejného a súkromného sektora, ktorí mali možnosť priamo nadviazať kontakty s nemeckými partnermi a spoločne navštívili klaster automobilového priemyslu budúcnosti ARENA 2036 v Štuttgarte.

Delegácie si vymenili názory na dôležité budúce témy, ako je zahraničný obchod, inovácie, vodík a klastre, a vytvorili siete.

Rokovanie členov delegácie SR so zástupcami Ministerstva hospodárstva, práce a turizmu Bádenska-Württemberska, Agentúry pre rozvoj investícii a obchodu, Inovačnej aliancie, Obchodnou a priemyselnou komorou. Zdroj: Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus

Viac informácií:

Regional Innovation Scoreboard 2023 – Regional profiles – Germany

Zdroj: https://www.mzv.sk; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus; GK SR v Mníchove, zverejnené: 20. 7. 2023, autor: rpa