Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Informačný deň Európskeho obranného fondu

Informačný deň Európskeho obranného fondu

V dňoch 15. – 17. septembra 2021 organizuje Európska komisia virtuálny informačný deň a podujatie zamerané na sieťovanie potenciálnych žiadateľov o výzvy na predloženie návrhov Európskeho obranného fondu (EDF) na rok 2021.

Ide o trojdňové virtuálne podujatie, ktoré bude pozostávať z informačného dňa, na ktorom sa účastníci oboznámia s výzvami na rok 2021 a očakávaniami zo strany Európskej komisie. Po ňom bude nasledovať dvojdňový tzv. brokerage and matchmaking event zameraný na medzinárodné sieťovanie a jeho cieľom je vytvoriť konzorciá pre obranný výskum a vývoj. Účastníci podujatia si budú môcť rozšíriť svoju medzinárodnú sieť kontaktov a vytvárať strategické partnerstvá. Podujatie navyše poskytne účastníkom jedinečnú príležitosť podeliť sa o svoje nápady a odborné znalosti s poprednými spoločnosťami, výskumnými organizáciami, akademickou obcou, MSP a špičkovými inovátormi z rôznych odvetví.

Podujatia je určené pre subjekty zaujímajúce sa o výzvy EDF zo štátov EÚ, Nórska alebo tretích krajín:

  • priemysel, malé a stredné podniky,
  • výskumné a technologické inštitúcie,
  • univerzity,
  • verejný sektor,
  • podnikateľské združenia,
  • štátne orgány,
  • a medzinárodné organizácie.

Registrácia na podujatie je otvorená od 16. augusta do 8. septembra 2021.

Výzvy Európskeho obranného fondu pre oblasť SPACE

S celkovým rozpočtom 1,2-miliardy EUR je prvý pracovný program EDF organizovaný okolo 23 výziev (11 výziev zameraných na výskumné akcie a 12 výziev zameraných na rozvojové akcie), ktoré spolu riešia 15 kategórií pozostávajúcich z 37 tém.

Na oblasť SPACE budú v roku 2021 zamerané dve výzvy na nasledujúce témy:

  1. Space and ground-based navigation warfare (NAVWAR) surveillance (Development)
  2. European protected waveform and accompanying technologies for resilient satellite communications against jamming (Development)

Celkový orientačný rozpočet na tieto výzvy bude vo výške 50-miliónov EUR.

Predkladanie návrhov bude spustené 9. septembra 2021 a potrvá do 9. decembra 2021.

Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom portálu Funding & Tender Opportunities.

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 16.8.2021, autor: kha