Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

European Defence Fund

Európsky obranný fond (European Defence Fund, EDF) je iniciatíva Európskej komisie financovaná z rozpočtu Európskej únie s cieľom podporiť obranný výskum a vývoj v členských štátoch.

Európsky obranný fond je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti, inovácií, efektívnosti a technologickej autonómnosti obranného priemyslu Únie. Podporou cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a spolupráce medzi podnikmi, výskumnými centrami, vnútroštátnymi správnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a univerzitami v celej Únii vo fáze výskumu a fáze vývoja obranných produktov a technológií by mal prispieť k strategickej autonómnosti Únie. S cieľom dospieť k inovatívnejším riešeniam a vybudovať otvorený vnútorný trh, by mal fond podporovať a uľahčovať zlepšovanie cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou pôsobiacich v obrannom priemysle.

Kontaktná osoba pre EDF:

Ing. Igor Dobrovič, e-mail: igor.dobrovic@mil.sk

Prostriedky vyčlenené na EDF na roky 2021 až 2027 dosahujú výšku 7,953 miliardy EUR, pričom finančná pomoc bude mať formu predovšetkým grantov. O prostriedky z fondu sa budú môcť uchádzať právne subjekty so sídlom v EÚ z viacerých členských štátov združené v konzorciách na základe zverejnených výziev na predkladanie návrhov.

Aplikačným dokumentom obsahujúcim detailnejšie informácie o výzvach na podávanie návrhov vrátane rozvíjaných obranných spôsobilostí a oblastí, pre ktoré je podpora určená, sú pracovné programy na jednotlivé roky.

 

Viac informácií:

The European Defence Fund at a glance