Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Iliana Ivanova oficiálne vymenovaná za komisárku

Iliana Ivanova, novovymenovaná európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Je to oficiálne: Iliana Ivanova je novou komisárkou EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež po tom, ako jej vymenovanie potvrdili ministri EÚ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Ivanova začína svoju prácu v rozhodujúcom čase pre jej portfólio, pričom prebiehajú hlavné hodnotenia výskumného programu Horizont Európa v hodnote 95,5-miliardy EUR a vzdelávacieho programu Erasmus+ v hodnote 26,2-miliardy EUR a prvé kroky k formovaniu budúceho rámcového programu EÚ pre výskum sú práve v jej rukách.

Bývalá europoslankyňa a členka Európskeho dvora audítorov Ivanova bola nominovaná do tejto funkcie koncom júna 2023 po tom, ako bola jej predchodkyňa Marija Gabriel povolaná späť do Bulharska, aby pomohla zostaviť koaličnú vládu.

Od svojej nominácie si Ivanova robila domácu úlohu o zložitosti početných politík EÚ v oblasti výskumu, inovácií a vzdelávania a hladko prešla trojhodinovým vypočutím v Európskom parlamente začiatkom septembra 2023.

Na vypočutí označila zabezpečenie stabilného – a rastúceho – rozpočtu EÚ na výskum a inovácie za kľúčovú prioritu. Tu sa jej môžu hodiť jej skúsenosti ako podpredsedníčky výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu počas jej pôsobenia vo funkcii poslankyne Európskeho parlamentu.

Ivanova nastupuje do súčasnej Komisie len rok pred koncom jej funkčného obdobia, no s dlhým zoznamom priorít. Odborníci na politiku v oblasti výskumu a inovácií dúfajú, že sa počas jej funkčného obdobia bude sústreďovať na ďalší výskumný rámec a pokračovať v práci Mariyi Gabriel na preklenutí rozdielu medzi EÚ v oblasti inovácií medzi východom a západom.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 21. 9. 2023, autor: rpa