Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Hlasovanie v Európskom parlamente otvára cestu pre vymenovanie Ivanovovej za komisárku

Iliana Ivanova teraz potrebuje len súhlas členských štátov EÚ, aby sa mohla oficiálne stať ďalšou komisárkou pre výskum, inovácie a vzdelávanie. Zdroj: https://sciencebusiness.net/

Iliana Ivanová je jeden krok od svojho kresla eurokomisárky po tom, čo Európsky parlament 12. septembra 2023 prevažnou väčšinou hlasoval za jej vymenovanie.

Pri 600 odovzdaných hlasoch hlasovalo v tajnom hlasovaní 522 poslancov za, 51 sa zdržalo a 27 hlasovalo proti.

Bulharka sa ujme funkcie komisára pre výskum, inovácie a vzdelávanie po tom, ako si členské štáty EÚ uvoľnia cestu na budúci utorok na Rade pre všeobecné záležitosti.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen zablahoželala Ivanovej k výsledku hlasovania a potvrdila, že je pripravená privítať ju na palube. Ako uviedla von der Leyen: „Vaše skúsenosti, nápady a nadšenie budú prínosom pre kolégium ako celok.“

Prípravy na nového komisára sú v plnom prúde v Európskej komisii, kde sa Ivanová učí dohľadu nad implementáciou sedemročného programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa v hodnote 95,5-miliardy EUR spolu s množstvom ďalších priorít.

Hovorca Komisie potvrdil, že Ivanová sa minulý týždeň pred vypočutím v Európskom parlamente stretla s generálnym riaditeľom Komisie pre výskum a inovácie Marcom Lemaitrem. Ako uviedol hovorca: „Spolu s mnohými stretnutiami v Európskom parlamente prispeli tieto výmeny k štruktúre vízie dezignovanej komisárky na jej portfólio.“

Budúci komisár už získal podporu poslancov parlamentu aj výskumnej komunity. Po jej minulotýždňovom vypočutí v parlamente mnohí Ivanovú chválili za domácu úlohu o zložitosti širokého portfólia, ktoré sa chystá prevziať, a jej výnimočných komunikačných schopnostiach.

Zainteresované strany bruselského výskumu dúfajú, že nová komisárka využije svoj čas vo funkcii na aktívne riadenie strategického smerovania prvých fáz formovania ďalšieho veľkého rámcového programu EÚ pre výskum, ktorý sa má začať v roku 2028.

Mattias Björnmalm, generálny tajomník univerzitného združenia CESAER, tiež označil prácu na ďalšej sérii súborov v rámci politického programu Európskeho výskumného priestoru (ERA) na roky 2025 – 2027 za kľúčovú prioritu, ktorá si vyžaduje pozornosť komisára.

Cieľom zmlúv EÚ je zabezpečiť voľný obeh výskumu, znalostí a technológií. Ako uviedol Björnmalm: „Zabezpečenie toho, aby sa táto sloboda konečne naplnila ako súčasť jednotného trhu EÚ, si vyžaduje osobitnú podporu na najvyšších politických úrovniach.“

Sama Ivanová uviedla ako kľúčové priority zabezpečenie stabilného financovania výskumu a inovácií, zjednodušenie súčasného výskumného programu EÚ Horizont Európa a medzinárodnú vedeckú spoluprácu.

Ale predtým, než sa pustí do práce, bude musieť Ivanova oficiálne zostaviť svoj kabinet. Mená ešte neboli oznámené, ale „samozrejme, prípravné práce začínajú skôr,“ uviedol hovorca. Ako ďalej dodal: „Dezignovaná komisárka Iliana Ivanova je už teraz veľmi zaneprázdnená prípravami na svoje funkčné obdobie, a to aj v otázkach ľudských zdrojov, aby sa práce mohli začať ihneď po dokončení všetkých postupov.“

Ivanovová bola nominovaná do tejto funkcie koncom júna 2023 po tom, čo predchádzajúca komisárka Mariya Gabriel odišla do Sofie, aby viedla koaličné rokovania v rodnom Bulharsku.

Ivanová bola v tom čase členkou Európskeho dvora audítorov. Predtým pôsobila ako poslankyňa EP a bola podpredsedníčkou parlamentného výboru pre kontrolu rozpočtu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 13. 9. 2023, autor: rpa