Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia uzatvorila kontrakt na rozvoj spoločných európskych dátových priestorov

Európska komisia (EK) vybrala konzorcium, ktoré vytvorí Simpl – bezpečnú middleware platformu, ktorá bude podporovať prístup k dátam a interoperabilitu medzi európskymi dátovými priestormi. Týmto krokom chce Komisia posilniť v EÚ inovácie založené na dátach.

Zdroj: digital-strategy.ec.europa.eu

Cieľom je vytvoriť bezpečnú a dôveryhodnú platformu na zdieľanie dát a podporovať združovanie medzi cloudovými službami a spoločnými európskymi dátovými priestormi. Spoločné európske dátové priestory vytvoria dátové ekosystémy, ku ktorým budú mať prístup používatelia z podobných odvetví. Zámerom je vytvoriť dátovú platformu, ktorá bude účinná a bezpečná. Simpl tento zámer bude riešiť tým, že poskytovateľom dát poskytne plnú kontrolu nad tým, kto bude mať prístup k ich dátam. Okrem toho uľahčí výmenu informácií medzi cloudovými infraštruktúrami, systémami a aplikáciami jednoduchým, dôveryhodným a bezpečným spôsobom.

Platforma Simpl

Simpl je inteligentná middleware platforma, ktorá umožní federáciu dát a podporí všetky hlavné dátové iniciatívy financované Európskou komisiou.

Simpl bude zohrávať významnú úlohu pri vytváraní spoločných európskych dátových priestorov. Ide o dátové ekosystémy, v ktorých môžu používatelia z rovnakých odvetví bezpečne a spoľahlivo zdieľať svoje dáta.

Okrem toho bude Simpl:

  • Ukotvená na konkrétne prípady použitia: Simpl zabezpečí, aby súbory dát a ich infraštruktúra mohli byť bez problémov prepojené a interoperabilné.
  • Inteligentná a modulárna: Simpl umožní výmenu alebo pridanie komponentov bez toho, aby to ovplyvnilo zvyšok systému.
  • Disponovať otvoreným zdrojovým kódom: Simpl umožní nahliadnuť do všetkých častí architektúry a ich jednoduché nasadenie.
  • Rozšíriteľná a pružná: Simpl umožní monitorovanie výkonu a pridávanie nových používateľov bez vplyvu na výkon.
  • Bezpečná a interoperabilná: Simpl zabezpečí, že systém dátových priestorov bude dôveryhodný a v súlade s aktuálnymi predpismi. To bude znamenať bezproblémové zdieľanie zdrojov medzi účastníkmi bez ohľadu na ich prostredie na spracovanie dát. Simpl vytvorí prostredie, ktoré umožní tok dát a ich zdieľanie medzi viacerými poskytovateľmi a členskými štátmi.

A samozrejme, bude sa jednoducho používať a rozširovať!

Konzorcium a financovanie

Simpl je financovaný prostredníctvom pracovného programu DIGITAL Europe v rámci špecifického cieľa 2 (Cloud, dáta a umelá inteligencia), ktoré platforma Simpl pri nasadení zohľadňuje.

Víťazné konzorcium získalo zákazku v hodnote 41 miliónov eur na vývoj Simpl. Pod vedením spoločnosti Eviden Belgium ho tvoria spoločnosti Aruba (Taliansko), Capgemini Nederland (Holandsko), Engineering International Belgium (Belgicko), IONOS (Nemecko) a COSMOTE Global Solutions (Belgicko).

Počas nasledujúcich troch rokov bude konzorcium:

  • vyvíjať Simpl-Open, softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý bude poháňať dátové priestory a iné iniciatívy federácie cloud-to-edge;
  • navrhovať Simpl-Labs, prostredie pre dátové priestory na testovanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom a hodnotenie ich schopnosti pracovať so Simpl;
  • navrhovať Simpl-Live, dátové priestory – dátový priestor pre verejné obstarávanie, európsky dátový priestor pre elektronické zdravotníctvo, jazykový dátový priestor, dátový priestor pre inteligentné komunity, pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) a Destination Earth.

Viac informácií o platforme Simpl TU.

Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/; zverejnené: 12.1.2024; autor: onz