Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia poskytne granty za 9,5-milióna EUR na cezhraničné spravodajstvo o EÚ

Granty na cezhraničné spravodajstvo o EÚ. Zdroj: https://europske.noviny.sk

 

Európska komisia (EK) 17. júna 2024 oznámila, že médiám z krajín EÚ poskytne 9,5-milióna EUR na výrobu a šírenie informácií v digitálnej forme a na inovatívne zvukové správy pre zaistenie cezhraničného spravodajstva o EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.

Cieľom novej výzvy je poskytnúť občanom väčší výber kvalitného online spravodajského obsahu podporou výroby a distribúcie digitálnych spravodajských obsahov o záležitostiach EÚ. Komisia potenciálnych žiadateľov vyzýva, aby používali inovatívne redakčné formáty a stratégie šírenia správ. Uvedená suma bude pridelená v rámci dvoch výziev na predkladanie návrhov, ktoré boli vyhlásené 17. júna 2024, a ktoré poskytujú 5-miliónov EUR na digitálne správy a 4,5-milióna EUR na zvukové správy.

Prvá výzva je zameraná na financovanie dvoch projektov na poskytovanie obsahov v digitálnej forme v minimálne šiestich jazykoch EÚ. Je zameraná na spravodajské organizácie a vývojárov v oblasti komunikačných technológií, aby im pomohli pripraviť a prezentovať digitálne informácie s prepojením na rôzne sociálne siete. Cieľom je ponúknuť občanom EÚ široký výber informačného obsahu online zvýšením počtu nezávislých správ prostredníctvom digitálnych formátov. Formáty môžu zahŕňať denný alebo týždenný digitálny obsah (audiovizuálny obsah, textové spravodajstvo, diskusie), živé spravodajstvo, správy o práci a rozhodnutiach euroinštitúcií, rôzne doplnky (obrázky, video, zvukové záznamy, infografiky, vizualizácie údajov, animácie, interaktívny obsah, mapy).

Druhá výzva je zameraná na financovanie projektu zameraného na produkciu zvukových formátov, ako sú spravodajské prehľady, reportáže, dokumentárne filmy a diskusné relácie. Týka sa spravodajských médií, najmä tých so špecializáciou na audio formáty. Cieľom je zvýšiť dosah nezávislých správ prostredníctvom zvukových formátov, vrátane cezhraničných, a osloviť čo najväčší počet občanov EÚ, najmä v krajinách, kde sú informácie o záležitostiach Únie obmedzené. Komisia chce, aby predkladané projekty zaistili dosah vysielaných správ na čo najväčší počet občanov EÚ – aspoň 100.000 jedinečných digitálnych návštevníkov EÚ mesačne na digitálnych platformách navrhnutých žiadateľmi o granty.

Účastníci, ktorí sa zapoja do výziev EK, musia fungovať na báze úplnej redakčnej nezávislosti. Redakčná nezávislosť bude zaručená „chartou nezávislosti“, ktorá bude súčasťou dohody medzi EK a príjemcom grantov. Maximálna výška grantu na jeden projekt je stanovená na 2,7-milióna EUR. Projekty sa začnú realizovať do konca júna 2025 na obdobie 18 až 24 mesiacov. Žiadosti môžu podávať jednotliví žiadatelia alebo konzorciá.

 

Zdroj: https://europske.noviny.sk, zverejnené: 18.6.2024, autor: rup