Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia otvorila výzvu Inovačného fondu na financovanie čistých technológií v hodnote 4 miliárd eur

Výzva sa financuje zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) a zdôrazňuje úlohu stanovovania cien uhlíka pri ekologickom prechode. Výzva zahŕňa zvýšené financovanie, najmä zdvojnásobenie rozpočtu na projekty v oblasti výroby čistých technológií na 1,4 miliardy EUR, čím sa posilní priemyselná a technologická kapacita Európy.

Výzva Inovačného fondu 2023 je určená pre širokú škálu zainteresovaných strán vrátane spoločností a verejných orgánov v rôznych odvetviach, ako sú obnoviteľné zdroje energie, skladovanie energie a výroba čistých technológií. Zameriava sa na subjekty od startupov až po veľké korporácie v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a na projekty, ktoré ponúkajú inovatívne dekarbonizačné riešenia s potenciálom výrazného zníženia emisií. Fond víta žiadosti od subjektov z energeticky náročných odvetví vrátane nových sektorov podľa smernice o EÚ ETS a hľadá návrhy, ktoré preukazujú inovácie, nákladovú efektívnosť a škálovateľnosť.

Hlavné body:

 • Kategórie financovania: Päť kategórií s rôznymi rozpočtami a požiadavkami na CAPEX:

  • Veľká všeobecná dekarbonizácia: 1,7 miliardy EUR.
  • Stredne rozsiahla všeobecná dekarbonizácia: 500 miliónov EUR.
  • Všeobecná dekarbonizácia malého rozsahu: 200 miliónov EUR.
  • Výroba čistých technológií: 1,4 miliardy EUR.
  • Pilotné projekty: 200 miliónov EUR.

 • Podmienky a hodnotenie: Otvorené pre projekty v EHP vrátane nových odvetví, ako je námorná a cestná doprava a stavebníctvo. Hodnotenie na základe zníženia emisií, inovácií a nákladovej efektívnosti. Až 60 % pokrytie financovania.

 • Žiadosť a časový harmonogram: Uzávierka je 9. apríla 2024 prostredníctvom portálu EÚ pre financovanie a verejné súťaže. Online informačný deň k výzve IF23 sa bude konať 7. decembra 2023 za účelom získania pokynov k podávaniu žiadostí. Výsledky budú vyhlásené vo štvrtom štvrťroku 2024, a grantové dohody sa budú podpisovať v prvom štvrťroku 2025.

 • Kontext: Cieľom Inovačného fondu je podporiť investície do nízkouhlíkových technológií, pričom sa očakáva, že do roku 2030 sa z EÚ ETS vyčlení 40 miliárd EUR. Z fondu bolo udelených už 6,5 miliardy EUR na viac ako 100 projektov.

Okrem toho sa otvorila prvá pilotná aukcia Európskej vodíkovej banky s rozpočtom 800 miliónov EUR, ktorá je otvorená do 8. februára 2024 a je oddelená od Inovačného fondu.

Viac informácií

Zverejnené 4.12.2023, slord