Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia hľadá nezávislých expertov

V kontexte nadchádzajúceho hodnotenia návrhov predložených na financovanie z Európskeho obranného fondu (EDF) hľadá Európska komisia nezávislých expertov na technické, etické hodnotenie a hodnotenie návrhov rozpočtov k zaslaným návrhom.

Výzva pre expertov bola uverejnená s cieľom vytvoriť skupinu odborníkov s:

  • odbornými znalosťami a skúsenosťami,
  • jazykovými znalosťami,
  • širokým tematickým záberom,
  • vyváženým zastúpením pohlaví,
  • bez konfliktu záujmov.

Experti by mali byť štátnymi príslušníkmi čo najširšieho spektra členských štátov. Taktiež by mali mať platnú bezpečnostnú previerku vydanú národným bezpečnostným úradom.

Odborníci, ktorí majú záujem o hodnotenie predložených návrhov EDF, sa môžu zaregistrovať do konca októbra 2021 na nasledovnom linku:

Funding & Tenders Portal expert area

Ďalšie informácie

Európsky obranný fond

Európsky obranný fond (EDF) je iniciatívou Európskej komisie na podporu spoločného obranného výskumu a vývoja a na podporu inovatívnej a konkurencieschopnej obrannej priemyselnej základne.

Fond dopĺňa a zintenzívňuje úsilie členských štátov a podporuje spoluprácu medzi spoločnosťami a výskumnými subjektami všetkých veľkostí a geografického pôvodu v EÚ. Týmto spôsobom fond ďalej integruje európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu, rozvíja priemyselné zručnosti a kompetencie, ako aj inovačný potenciál európskeho priemyslu.

Pre EDF je na obdobie rokov 2021 – 2027 určený rozpočet vo výške takmer 8 miliárd EUR. Fond sa skladá z dvoch komplementárnych častí. „Výskumná zložka“ financuje spoločný výskum inovatívnych obranných technológií a „vývojová zložka“ spolufinancuje spoločný vývoj obranných výrobkov a technológií.

Zdroj: EK, zverejnené: 7. 10. 2021, autor: kha