Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónsky spin-off na Univerzite v Tartu uvedie genetické testy na prevenciu rakoviny na britský trh

Estónska spoločnosť v oblasti zdravotníckych technológií Antegenes podpísala dlhodobú dohodu o strategickom partnerstve s britskou spoločnosťou Everything Genetic Ltd s cieľom zaviesť do systému zdravotnej starostlivosti Spojeného kráľovstva genetické testy používané na prevenciu rakoviny. Spolu s dohodou získal estónsky spin-off investíciu vo výške 500 000 EUR.

Spoločnosť Antegenes vyvinula nové genetické testy, ktoré umožňujú posúdiť individuálne riziko rakoviny u jednotlivca a poskytnúť vedecky podložené lekárske odporúčania na prevenciu ochorenia. Testy sú založené na technológii skóre polygénneho rizika, ktorá pomáha objasniť genetickú predispozíciu osoby na rakovinu a umožňuje presnejšiu prevenciu a včasné odhalenie. V súčasnosti sú dostupné testy na určenie genetického rizika pre štyri druhy rakoviny: rakovinu prsníka, rakovinu prostaty, rakovinu hrubého čreva a melanóm kože.

Everything Genetic je popredným poskytovateľom genetického testovania a distribútorom genetických testov pre systém zdravotnej starostlivosti aj pre firemné programy zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve. Cieľom spoločnosti je poskytovať genetické testy poskytovateľom zdravotnej starostlivosti aj pacientom, pričom ponúka príležitosti na detekciu, diagnostiku a liečbu rakoviny, srdcových a cievnych ochorení, ako aj iných ochorení.

Generálny riaditeľ Antegenes, Dr. Peeter Padrik, uviedol, že je veľmi nadšený zo strategického partnerstva so spoločnosťou Everything Genetic, pretože to znamená krok do novej éry personalizovanej medicíny. Ako dodal Padrik: „Ide o historický krok vo vývoji estónskej zdravotníckej technológie, ktorý má za následok širšiu aplikáciu testov Antegenes v rámci sektora zdravotníctva Spojeného kráľovstva. My a náš medzinárodný partner máme jasnú spoločnú víziu toho, ako môžu inovatívne genetické riešenia pomôcť zachrániť životy a znížiť škodlivý vplyv rakoviny na našu spoločnosť.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Everything Genetic, James Price, uviedol, že investícia do technológie testovania polygénneho rizika Antegenes môže výrazne zlepšiť výsledky pacientov u tých, ktorí pravdepodobne ochorejú na rakovinu. Ďalej Price dodal: „Genetické testovanie na prevenciu rakoviny bolo doteraz dostupné len na súkromných klinikách s nákladmi v tisíckach libier. Naše partnerstvo s Antegenes je vynikajúci spôsob, ako znížiť náklady na testovanie a dostať inovatívnu technológiu k čo najväčšiemu počtu ľudí.“

Dr. James Mackay, lekársky riaditeľ spoločnosti Everything Genetic, vysvetlil, že rakovina je ochorenie, ktoré je silne ovplyvnené genetikou. Ako ďalej uviedol: „Hoci sa už dlho chápe, že genetika hrá úlohu v predispozícii k rakovine, technológia skóre polygénneho rizika poskytuje overené údaje, ktoré demonštrujú, akú významnú úlohu môžu zohrávať gény jednotlivca v pravdepodobnosti vzniku rakoviny. Čím skôr sú známe riziká rakoviny u pacienta, tým lepšie môžu lekári plánovať a prijímať preventívne opatrenia.“

Ako dodal Dr Mackay: „Genetické testy Antegenes majú potenciál skutočne zmeniť prevenciu rakoviny tým, že identifikujú ľudí so zvýšeným rizikom rakoviny, ktorí dostanú včasné vyšetrenie a personalizovaný plán sledovania bez ohľadu na vek. Ukazuje to obrovský krok v personalizovanej medicíne, ktorý ovplyvňuje výsledky jednotlivých pacientov v celej Spojenom kráľovstve.“

Podľa generálneho riaditeľa Antegenes, Peetera Padrika, je veľmi dôležité, aby ich riešeniam dôverovali špičkoví britskí lekári. Spin-off využije novú investíciu na ďalšie rozšírenie svojich testovacích služieb na nové trhy v Európe.

Testy Antigenes vychádzajú z recenzovaného medzinárodného výskumu a boli overené pomocou anonymných údajov o populácii Estónskej biobanky a Biobanky Spojeného kráľovstva.

Antegenes je inovatívna zdravotnícka technologická spoločnosť a medicínske laboratórium, ktoré vyvíja a implementuje riešenia pre personalizovanú prevenciu závažných komplexných chorôb. Spoločnosť Antegenes bola založená v roku 2018 a je spin-off na Univerzite v Tartu v Estónsku.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ut.ee, zverejnené: 23. 11. 2021, autor: rpa