Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónsko sa stalo pridruženým členom CERN

https://home.cern/sites/home.web.cern.ch/files/2021-02/202102-021_04_0.jpg

Estónsko sa 1. februára 2021 stalo asociovaným členským štátom Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) v prípravnej fáze členstva po oficiálnom oznámení, že krajina dokončila svoje vnútorné postupy schvaľovania v súvislosti s dohodou, ktorá jej priznáva tento štatút, ktorá bola podpísaná 19. júna 2020.

Počas viac ako dvoch desaťročí estónski vedci významne prispeli k vedeckým aktivitám CERN-u a aktívne sa zúčastňovali na jeho vzdelávacích programoch. Estónski vedci dnes tvoria tím CMS, ktorý sa zaoberá analýzou dát a celosvetovou výpočtovou sieťou LHC (WLCG). Estónsko prevádzkuje stredisko Tier-2 v Tallinne. V CERNe je tiež aktívna skupina estónskych teoretikov a estónski vedci sú zapojení do výskumu a vývoja pre CLIC.

Ako pridružený členský štát v prípravnom štádiu členstva je Estónsko oprávnené zúčastňovať sa na zasadnutiach rady CERN, finančného výboru a výboru pre vedeckú politiku. Jeho štátni príslušníci majú nárok na obmedzené pracovné pozície a štipendiá a jeho priemysel je oprávnený uchádzať sa o zmluvy CERN, čo zvyšuje príležitosti pre priemyselnú spoluprácu v oblasti pokrokových technológií.

Zdroj: CERN, zverejnené: 2.2.2021, autor: rpa