Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónsko, Cyprus, Belgicko a Nemecko na čele rebríčka inovatívnych MSP

Infographic: Share of innovative enterprises, 2018

Z prieskumu Eurostatu vyplýva, že zo všetkých malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ je najvyššia pravdepodobnosť zapojenia do inovačných aktivít v Estónsku, na Cypre, v Belgicku a Nemecku.

Podľa prieskumu, polovica (50,3 %) podnikov v EÚ s najmenej 10 zamestnancami uviedla inovačné aktivity (ako sú nové výrobné metódy, spracovanie informácií a marketing) v trojročnom období 2016-2018, čo je o niečo viac ako v období 2014-2016 (49,5 %).

Estónsko (73,1 %), Cyprus (68,2 %), Belgicko a Nemecko (obe 67,8 %), Taliansko (63,2 %), Švédsko (63,1 %), Rakúsko (62,6 %), Fínsko (61,9 %) a Grécko (60,3 %) mali viac ako 60 % inovatívnych podnikov.

Slovensko má v rámci EÚ podpriemerný podiel inovatívnych MSP. Najnižší podiel inovatívnych podnikov bol zaznamenaný v Rumunsku (14,6 %), Poľsku (23,7 %), Maďarsku (28,7 %) a Bulharsku (30,1 %).

Celkovo 13,2 % všetkých podnikov v EÚ uviedlo na trh v rokoch 2016 až 2018 jeden alebo viac nových a inovatívnych produktov.

Nie každá inovačná činnosť sa týka inovatívnych produktov, ktoré sú na trhu nové. Inovačné činnosti sa môžu týkať aj inovatívnych obchodných procesov alebo iných problémov (napríklad nové výrobné metódy, spracovanie informácií, marketing, distribúcia, rozšírený sortiment firmy, stále prebiehajúce alebo opustené inovačné projekty).

Počas trojročného obdobia 2016 – 2018 uviedlo na trh jeden alebo viac inovatívnych produktov, ktoré boli na trhu nové, 13,2 % všetkých podnikov v EÚ s najmenej 10 zamestnanými ľuďmi (rovnaké % ako v období 2014 – 2016). V celej EÚ sa tento podiel pohyboval medzi 24,8 % vo Fínsku a 2,9 % v Rumunsku.

Úplné výsledky prieskumu o inováciách z roku 2018, ktorý obsahuje široký súbor ukazovateľov inovačných činností podnikov, sú k dispozícii v databáze Eurostatu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; Eurostat, zverejnené: 26.1.2021, autor: rpa