Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ESET Science Award predstavilo finalistky a finalistov ocenenia

ESET Science Award. Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk

Veda bez hraníc je hlavným motívom piateho ročníka ESET Science Award, ocenenia pre výnimočné vedecké osobnosti. Organizátori predstavili tohtoročné finalistky a tohtoročných finalistov, z ktorých vzíde trojica laureátov. Verejnosť sa dozvie ich mená 12. októbra o 20:00 a 10. minúte počas slávnostného galavečera, ktorý v priamom prenose odvysiela RTVS na Dvojke.

V kategóriách Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov o nich rozhodne medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Michelom Mayorom. Laureáta alebo laureátku kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania vyberie odborná porota zložená zo zástupcov slovenských vysokých škôl a univerzít.

Spojenie so zahraničím je dôležité

„Finalistky a finalisti tohto ročníka ocenenia v pravom zmysle slova zosobňujú odkaz, že veda je bez hraníc. Svojou prácou nám ukazujú aj to, že Slovensko sa nemôže rozvíjať bez spoluprác, ktoré presahujú hranice našej krajiny. Verím, že príbehy inšpiratívnych vedkýň, vedcov, pedagógov a pedagogičiek oslovia mladých, verejnosť, médiá aj akademické prostredie. Všetko sú to osobnosti, za ktorých prácou sa skrýva veľa úsilia, pokusov aj omylov a neustáleho hľadania. Taká je veda a vzdelávanie,“ vysvetlila Paulína Böhmerová, manažérka spoločnosti ESET pre vzťahy s vedeckou obcou.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedeckovýskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické dáta, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy i nášho výskumu v zahraničí, v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výučbe a ohlasy študentov.

Vážená komisia

Tak ako každý rok, aj tento rok predsedá medzinárodnej komisii nositeľ Nobelovej ceny. Je ním švajčiarsky astrofyzik Michel Mayor, ktorý toto vedecky najvýznamnejšie ocenenie získal v roku 2019 spolu s astrofyzikom Didierom Quelozom za objavenie 51 Pegasi b, prvej extrasolárnej planéty obiehajúcej okolo materskej hviezdy 51 Pegasi.

Ďalšími členmi medzinárodnej komisie sú Jan Konvalinka, český biochemik, vedúci výskumnej skupiny a riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied v Prahe, Anne Leriche, profesorka na Université Polytechnique Hauts-de-France a výskumná pracovníčka v Laboratóriu pokročilých keramických materiálov a procesov v Maubeuge, Dominique Bonvin, profesor a riaditeľ laboratória automatického riadenia EPFL v Lausanne, a Maria Grazia Valsecchi, vedúca špecializovaného pracoviska oddelenia lekárstva a chirurgie na University of Milano-Bicocca.

ESET Science Award organizuje Nadácia ESET v úzkej spolupráci s ambasádormi ocenenia, významnými vedeckými inštitúciami a veľvyslanectvami na Slovensku, Učenou spoločnosťou Slovenska a Alumni klubom. Ocenenie je pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Viac informácií:

ESET Science Award

Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk; https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 25. 9. 2023, autor: rpa