Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ekonomické prínosy členstva Slovenska v EÚ – analytická štúdia

Štúdia NBS: Ekonomické prínosy členstva Slovenska v EÚ. Zdroj: https://nbs.sk

Od vstupu Slovenska do Európskej únie prešlo už takmer 20 rokov a toto výročie je vhodnou príležitosťou na bilancovanie ekonomických prínosov nášho členstva.

Najnovšia analytická štúdia NBS Policy Brief približuje, do akej miery bolo Slovensko schopné z tohto členstva vyťažiť. Pozerá sa na tri hlavné kanály, cez ktoré dokážeme merať ekonomické dopady členstva v EÚ.

Ako vyplýva zo štúdie, najviac výhod členstva Slovenska v Európskej únii vyplýva z pridanej hodnoty, ktorá vzniká z medzinárodného obchodu. Účasť na Jednotnom trhu EÚ zvyšuje HDP Slovenska o viac ako 15%.

Čisté platby z EÚ zodpovedajú čiastke 20 EUR mesačne na obyvateľa a viac ako ďalších 40 EUR mesačne môže pri správnych politikách pripadnúť na dlhodobé prínosy týchto investícií. Slovensko ako člen EÚ šetrí ďalších 11 EUR na obyvateľa mesačne na úrokových platbách za štátny dlh.

V nominálnom vyjadrení to predstavuje dodatočný príjem 4 000 EUR na obyvateľa alebo 16 000 EUR dodatočného príjmu pre štvorčlennú rodinu v priebehu piatich rokov.  Celkovo teda tieto prínosy za každých 5 rokov zodpovedajú približne hodnote motorového vozidla nižšej strednej kategórie.

Celá tretina tohto príspevku k blahobytu však závisí od toho, ako efektívne sa zdroje z EÚ v ekonomike umiestňujú a využívajú. Na výrazné úskalia v tejto oblasti sme poukazovali v predchádzajúcich materiáloch.

Závery sa opierajú o analýzu troch hlavných kanálov, cez ktoré dokážeme merať ekonomické dopady členstva v EÚ.

  • priame platby z EÚ a ich dopad na ekonomický rast
  • náklady financovania verejného dlhu a
  • vplyv medzinárodného obchodu a jeho pridanej hodnoty na ekonomiku a životnú úroveň.

Pozrite si zhrnutie najdôležitejších informácií tejto štúdie v grafike.

Viac informácií:

Ekonomické prínosy členstva Slovenska v EÚ

Zdroj: https://nbs.sk, zverejnené: 3. 8. 2023, autor: rpa