Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Do modernizačnej schémy Erasmus+ bolo vybraných 159 projektov

159 nových projektov navrhnutých na financovanie na podporu medzinárodnej spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zdroj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu

Európska komisia vybrala na financovanie 159 projektov vysokoškolského vzdelávania z celého sveta v rámci úsilia o budovanie kapacít programu Erasmus+.

EÚ rozdelí 115,3-milióna EUR na rôzne programy vrátane projektov na profesionalizáciu matematiky v strednej Afrike, vytvorenie učebných osnov pre udržateľné oceánske hospodárstvo v južnom Stredozemí a poskytne ženám v strednej Ázii podnikateľské zručnosti.

Plánuje tiež poskytnúť 5-miliónov EUR na pomoc ukrajinským univerzitám pri budovaní digitálnej platformy na pomoc študentom, ktorí museli utiecť z krajiny alebo sú vnútorne vysídlení.

Ako uviedol Margaritis Schinas, viceprezident pre podporu nášho európskeho spôsobu života: „Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní za našimi hranicami je obzvlášť dôležitým prvkom programu Erasmus+. Všetci získavame z týchto výmen a spolupráce s našimi partnermi na celom svete.“

Európska komisia vyhlásila výsledky centralizovaných akcií za Výzvu 2023 Budovania kapacít vo vysokoškolskom sektore.

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

Výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) vyhlásila výsledky výzvy 2023 pre centralizované projekty Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní. Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Podaných bolo celkovo 790 žiadostí, pričom schválených bolo 159 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

  1. Slovenská technická univerzita v Bratislave ako koordinátor projektu Digital Transformations for Supporting Next-Generation Labour, v ktorom dve ďalšie slovenské inštitúcie Accenture a Atos IT Solutions and Services figurujú ako asociovaní partneri.
    Slovenská technická univerzita v Bratislave ako partner projektu Bridging the gap between university and industry:  Master Curricular Supporting the Development of Green Jobs and Digital Skills in the Ukrainian Building Sector, ktorý koordinuje ukrajinská vysoká škola. Ďalším partnerom je Slovenská komora stavebných inžinierov.
  2. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v projekte s názvom Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats, ktorý koordinuje vysoká škola v Bosne a Herzegovine a zároveň partnerom v projekte Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology, ktorý koordinuje vysoká škola v Arménsku.

Výsledky výzvy: Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Zdroj: SAAIC

Viac informácií:

159 new projects proposed for funding to support international cooperation in higher education

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.erasmusplus.sk; SAAIC, zverejnené: 11. 8. 2023, autor: rpa