Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Databázy SCOPUS a ScienceDirect sú opäť plne dostupné

Databáza Scopus. Zdroj: https://www.scopus.com

Ústredná knižnica SAV, v. v. i., informuje akademickú obec SAV, že databázy vydavateľstva ELSEVIER, a to: scientometrická databáza SCOPUS a databáza plných textov časopisov a kníh ScienceDirect sú opäť plne dostupné.

Pristupovať do nich je možné prostredníctvom systému na vzdialených prístup ÚK SAV, v. v. i., alebo z internej siete SAV.

Viac informácií:

LICENCOVANÉ ELEKTRONICKé ZDROJE

VZDIALENÝ PRÍSTUP – HAN

Zdroj: https://www.sav.sk; https://www.scopus.com, zverejnené: 26. 9. 2023, autor: rpa