Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Členské štáty EÚ chcú znížiť navrhované zvýšenie rozpočtu na výskum na rok 2024 o 400-miliónov EUR

Zníženie navrhovaného zvýšenia rozpočtu na výskum na rok 2024. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Členské štáty odsunuli návrh Európskej komisie na zvýšenie výdavkov na program Horizont Európa o 400-miliónov EUR na 12,8-miliardy EUR v roku 2024 a vyzvali aj na škrty v ďalších výskumných a inovačných programoch v budúcom roku.

Namiesto zvýšenia o 400-miliónov EUR členské štáty predložili návrh rozpočtu, ktorý podľa nich využíva „obozretnejší prístup“, pričom vyčlenili o 166-miliónov EUR menej, ako požadovala Komisia, aby sa zabezpečilo, že rozpočet na výskum bude úplne vyčerpaný bez akýchkoľvek zvyškov.

Každý rok sa k vedcom nedostane približne 5 % peňazí vyčlenených na výskum v rámcových programoch. Ide o takzvané “zrušenia viazanosti ” (decommitments) a členské štáty a Európsky parlament sa už roky dohadujú o osude týchto nevyčerpaných peňazí.

V reči EÚ sú rozpočtové záväzky právnym prísľubom minúť peniaze na rôzne aktivity EÚ, pričom platby pokrývajú výdavky, ktoré z týchto rozpočtových záväzkov vyplývajú.

Aby sa členské štáty vyhli novému prebytku uvoľnených peňazí v roku 2024, chcú v návrhu rozpočtu Komisie dosiahnuť škrty.

Okrem zníženia sumy 166-miliónov EUR pre Horizont Európa boli znížené 2-milióny EUR z Euratomu a 10-miliónov EUR z príspevku EÚ na medzinárodný experimentálny reaktor jadrovej syntézy ITER. Rada tiež navrhla zníženie o 2-milióny EUR pre agentúru EÚ pre vesmírny program.

Rada tvrdí, že škrty zabezpečia „riadnu implementáciu“ programov a pomôžu EÚ vyhnúť sa „nadmernému zvýšeniu“ nevyčerpaných peňazí v posledných rokoch viacročného rozpočtu.

Podľa návrhu, ktorý predložili členské štáty, ak čísla ukážu, že rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu na rok 2024 nepostačujú na pokrytie potrieb, Rada požiada Komisiu, aby rozpočet zodpovedajúcim spôsobom upravila.

Ako sa uvádza sa v návrhu: „V prípade potreby Rada zohľadní naliehavosť záležitosti a skráti osemtýždňovú lehotu na rozhodnutie, ak to bude považovať za potrebné.“

Rada však poznamenala, že je možný aj opak. Ak čísla ukážu, že rozpočtové prostriedky zahrnuté v rozpočte na rok 2024 sú vyššie, ako je potrebné, Rada požiada o ďalšie škrty.

Každoročné zjednávanie

Rozpočtový valčík medzi členskými štátmi na jednej strane a Komisiou a Parlamentom na strane druhej nie je novinkou.

Obe strany každoročne bojujú o výšku rozpočtu a programy výskumu a inovácií sú jedným z bodov sporu. Poslanci EP zvyčajne chcú vyšší rozpočet, ako navrhuje Komisia, členské štáty ho chcú znížiť.

Minulý rok Komisia chcela, aby sa prostredníctvom programu Horizont Európa minulo 12,3-miliardy EUR, ktoré by sa navýšili o ďalších 1,8-miliardy EUR v grantoch z fondu EÚ na obnovu, NextGenerationEU. Aby ušetrili peniaze, členské štáty chceli znížiť rozpočet o 663-miliónov EUR.

Parlamentu sa podarilo ochrániť Horizont Európa pred ďalšími škrtmi, ale nepodarilo sa mu získať oveľa viac peňazí. Konečný výsledok bol 12,4-miliardy EUR.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 17. 7. 2023, autor: rpa