Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Čerpanie starých eurofondov sa zrýchlilo, nadpriemerne si počínalo päť programov

Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková. Zdroj: SITA

Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020 dosiahlo k 30. júnu 10,67 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 73,6 % z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy eur.

Vyčerpanie celkovej alokácie

Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva do konca roka minúť a predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške takmer 4,7 miliardy eur. Ministerstvo financií SR o tom informovalo na svojom portáli ako certifikačný orgán pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Informácie nezahŕňajú čerpanie v Programe rozvoja vidieka.

Oproti koncu mája využívanie eurofondov medzimesačne vrástlo nadpriemerne o 458,5 milióna eur, resp. o 4,5 %, a podiel sa zvýšil o 3,2 percentuálno bodu. V porovnaní so záverom minulého roka, teda za šesť mesiacov aktuálneho roka, čerpanie európskych prostriedkov narástlo o 1,06 miliardy eur, alebo o 11,1 %, pričom úroveň sa zvýšila o 7,35 percentuálneho bodu. V prvom polroku bol mesačný priemer čerpania eurozdrojov 177,5 milióna eur.

Programy EÚ

Nadpriemerné čerpanie zdrojov EÚ má päť programov. Program Interact III využil vyše 99 % z viac ako 39 miliónov eur, Technická pomoc skoro 97 % zo 159 miliónov eur, Ľudské zdroje cez 84 % z takmer 3 miliárd eur, Efektívna verejná správa necelých 83 % zo zhruba 355 miliónov eur a Interreg Slovensko – Česko viac ako 79 % z 90 miliónov eur.

Program Interreg Slovensko – Rakúsko vyčerpal vyše 72 % z takmer 76 miliónov eur, Integrovaná infraštruktúra 71,5 % zo 6 miliárd eur, Integrovaný regionálny operačný program skoro 70 % z 1,9 miliardy eur, Kvalita životného prostredia necelých 67 % z 2,8 miliardy eur. Výrazne zaostáva program Rybné hospodárstvo, ktorý využil cez 32 % zo 7,7 milióna eur.

Minister investícií Peter Balík 26. júla 2023 informoval, že pokiaľ ich predchodcovia čerpali mesačne približne 100 – 120 miliónov eur v apríli a máji, po nástupe úradníckej vlády dosiahlo v júni 2023 čerpanie 458 miliónov eur.

Ako tvrdí Balík: „Preto si myslíme, že opatrenia, ktoré sme nasadili, a rokovania vlády, ktoré sa uskutočňujú pravidelne, sú efektívne. Sú presne to, čo naša krajina potrebovala pre zefektívnenie čerpania eurofondov.“

Najdynamickejší rast mal podľa neho Integrovaný regionálny operačný program v pôsobnosti ministerstva investícií, v rámci neho v júni využili 246 miliónov eur.

Ako podotkol k zrýchleniu čerpania eurofondov minister: „Na ministerstve investícií ako centrálnom koordinačnom orgáne sme spriechodnili procesy. Spravili sme tri organizačné zmeny, čaká nás štvrtá k 1. augustu.“

Ako pokračoval, na ministerstve nasadili jasnú riadiacu štruktúru a zároveň zabezpečili pravidelné stretnutia s regionálnymi partnermi.

Ako ďalej uviedol minister: „Považujem za svoju povinnosť, aby som cestoval do regiónov, načúval hlasu regiónov a snažil sa ho uplatňovať pri prijatých opatreniach na zefektívnenie čerpania z operačného programu, ktorý je určený práve pre regióny.“ Povzbudili tiež úradníkov na ministerstve, aby sa viac zamerali na výsledky, realizáciu projektov a menej na procesy, kontroly.

Minister označil za dôležitú aj súčinnosť predsedu a podpredsedníčky vlády, ako aj vlastnú s ostatnými ministrami. Ako ďalej priblížil minister investícií: „Prijímame technické riešenia, hovoríme si pravdu, nezahmlievame, nemáme čo zakrývať. Uznesenia sa aj plnia, veľmi tvrdo sa monitorujú na úrovni ministrov, ale aj na technickej úrovni.“

Dôvodom zrýchleného čerpania sú podľa neho aj flexibility vyrokované s Európskou komisiou. Ako dodal na záver minister Balík: „V prvom rade máme za cieľ, aby prostriedky zostali na projektoch. Tie, ktoré sú rizikové, sledujeme pravidelne a sme pripravení z projektov, ktoré vyhodnotíme ako nerealizovateľné, presunúť prostriedky.“

Zdroj: SITA; https://index.sme.sk, zverejnené: 2. 8. 2023, autor: rpa