Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CERN a NASA spojili svoje sily, aby sa zaviazali k výskumnej budúcnosti, ktorá je otvorená a prístupná pre všetkých

Účastníci prvej otvorenej vedeckej konferencie CERN-NASA (Foto: CERN). Zdroj: https://home.cern

10. – 14. júla 2023 sa v CERN-e konal summit s názvom „Urýchlenie prijatia otvorenej vedy“, na ktorom sa zišli zástupcovia 70 vedeckých inštitúcií, aby diskutovali o tom, ako rozvíjať a implementovať politiku otvorenej vedy na celom svete.

FAIR – vyhľadateľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné – postupy, ktoré vedú k ľahkej spolupráci, reprodukovateľnosti vedeckých výsledkov a efektívnemu pokroku vedy.

V kontexte globálnych výziev, ktorým čelíme, nebol nikdy vhodnejší čas presadzovať spôsob, akým by veda bola otvorenejšia a kolaboratívnejšia. Ako vysvetlila Chelle Gentemann, vedúca misie Transform to Open Science v NASA a spolupredsedníčka konferencie: „Koncom roka 2022 sa malá skupina spojila a začala uvažovať: CERN aj NASA majú otvorené vedecké politiky. Čo môžeme urobiť, aby sme posunuli otvorenú vedu dopredu a zmenili?“ Zatiaľ čo NASA a CERN sú obe veľké vedecké organizácie s už rozvinutou politikou otvorenej vedy, mnohí účastníci konferencie pochádzali z inštitútov, ktoré práve začínajú prinášať tieto hodnoty do popredia svojich organizácií. Summit však ponúkol všetkým príležitosť učiť sa jeden od druhého a harmonizovať postupy otvorenej vedy naprieč hranicami.

Samotná konferencia pozostávala z každodenných rozhovorov, z ktorých každý bol zameraný na iný aspekt otvorenej vedy. Tieto plenárne rozhovory a panelové diskusie boli vysielané 200 registrovaným vzdialeným účastníkom. Rozhodujúce je, že popoludnia boli vyhradené pre viac praktických workshopov a pre zástupcov z rôznych inštitúcií, aby sa ponorili do toho, ako funguje otvorená veda v praxi, podľa ich vlastných špecifických zákonov, obmedzení a citlivosti.

Ako uviedol Kamran Naim, vedúci otvorenej vedy v CERN a spolupredseda konferencie: „Vedieme rozhovory, ktoré tu mnohí ľudia predtým nevyhnutne nemali, a riešime problémy, ktoré možno ešte neboli vyriešené. Ako organizácia veríme, že máme povinnosť zdieľať to, čo sme sa naučili, a naše technológie, ako je Zenodo, naprieč vedeckou komunitou, nie preto, že je to politicky správna vec pre CERN, ale preto, že je to správna vec pre vedu.“

Zatiaľ čo koncept otvorenej vedy je relatívne nový, rovnaké hodnoty otvorenosti a spolupráce sú zakotvené v dohovore CERN od jeho vytvorenia v roku 1953. Ako uviedla Charlotte Warakaulle, riaditeľka CERN pre medzinárodné vzťahy: „CERN je príkladom sily spolupráce. Musíme spolupracovať na podpore otvorenej vedy. Dúfame, že tento samit poslúži na podporu nových väzieb a novej spolupráce na podporu otvorenej vedy.“

Hoci ide o prvý samit svojho druhu, predstavuje začiatok prebiehajúcej práce: novej éry, v ktorej možno rovnakým spôsobom praktizovať otvorenú, SPRAVODLIVÚ, efektívnu a kolaboratívnu vedu bez ohľadu na hranice a disciplíny. Tím dúfa, že o šesť mesiacov bude pokračovať s účastníkmi, aby zistili, ako sa v ich inštitútoch implementovala otvorená veda. Ako dodal Kevin Murphy, vedúci vedeckých údajov v NASA: „Dúfame, že táto konferencia ponúka príležitosť zapojiť sa a rozvíjať prepojenia v otvorenej vede naprieč rôznymi skupinami. Potrebujeme, aby sa každý mohol transformovať na otvorenú, spravodlivú a transformatívnu vedeckú budúcnosť.“

Viac informácií:

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://home.cern, zverejnené: 1. 8. 2023, autor: rpa