Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

CASSINI Matchmaking výzva otvorená do 9. mája

Zdroj: CASSINI Matchmaking

Do 9. mája 2022 majú startupy, scale-upy a MSP spojené s vesmírnym sektorom možnosť zapojiť sa do prvej výzvy CASSINI Matchmaking. Cieľom tejto iniciatívy je ponúknuť podporu krok za krokom startupom, scale-up spoločnostiam a MSP pri príprave matchmakingových podujatí s korporáciami a investormi za účelom zlepšenia ich schopnosti získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá.

K otvorenej výzve prebehne webinár 29. apríla 2022 od 10:00 do 11:00.

Kto sa môže zapojiť?

Ste prosperujúci, inovatívny a ambiciózny startup, scaleup alebo MSP…

 • … založený v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore?
 • … s funkčným prototypom alebo produktom, ktorý je už na trhu?
 • … pripravení spolupracovať s podnikmi, inštitucionálnymi a priemyselnými partnermi a investormi?
 • … aktívny v jednej z vybraných tém a s prepojením na vesmír?

Na rok 2022 boli vybrané nasledujúce témy:

 • Infrastructure lifecycle support: Téma zahŕňa aplikácie na podporu výstavby, prevádzky a demontáže infraštruktúr v odvetviach stavebníctva, energetiky a kultúrneho dedičstva.

 • Defending & Securing from (and in) Space: Táto téma sa týka aplikácií podporujúcich obranné a bezpečnostné operácie na Zemi a vo vesmíre v reakcii na prírodné alebo človekom spôsobené krízy.

 • Space for human well-being, education, and entertainment: Téma zahŕňa vesmírne aplikácie pre každodenný život spotrebiteľov, napríklad na účely blahobytu, vzdelávania a zábavy.

 • Improving access to Space: Jadrom tejto témy sú hardvérové a softvérové riešenia na podporu štartovacích systémov (zahŕňajúce vývoj subsystémov, výrobu nosných rakiet a pozemnú infraštruktúru).

Spoločnosti a korporácie budú vybrané prostredníctvom otvorenej výzvy.

Deadline na podávanie žiadostí je 9. máj 2022, cez webstránku iniciatívy.

CASSINI Matchmaking timeline
Zdroj: CASSINI Matchmaking

Čo účastníci získajú?

 • Vstup na nové trhy v Európe aj mimo nej prostredníctvom stretnutí s potenciálnymi klientmi a partnermi.
 • Spolupráca s investormi a spoločnosťami s cieľom získať financovanie a podporu rastu.
 • Budovanie relevantných medzinárodných sietí, rozvíjanie dlhodobých obchodných vzťahov a zvyšovanie príjmov.
 • Generovanie nových nápadov.

Registrácia na webinár

Viac informácií

Iniciatíva CASSINI

V januári 2021 Európska komisia oznámila zriadenie Európskeho vesmírneho fondu vo výške 1 miliardy EUR na podporu startupov a vesmírnych inovácií. Cieľom iniciatívy CASSINI je umožniť oveľa väčšiemu počtu vesmírnych spoločností získať rizikový kapitál.

#EUSpace

Zdroj: www.cassini.eu/matchmaking/, zverejnené: 21.04.2022, autor: kha