Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Dodatočné podporenie projektov v rámci VV 2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vzhľadom na priaznivé rozpočtové možnosti pristúpila na základe rozhodnutia Predsedníctva a v zmysle súhlasu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k navýšeniu maximálneho objemu finančných prostriedkov alokovaných na verejnú výzvu VV 2020. V zmysle uvedené došlo k navýšeniu objemu finančných prostriedkov z celkovej sumy 33-mil. EUR na sumu 41-mil. EUR, čo bude znamenať zvýšenie počtu podporených projektov v rámci verejnej výzvy VV 2020.

Rozhodnutia o dodatočnom podporení projektov budú zasielané v priebehu júla 2021, so začiatkom riešenia týchto projektov od 1. augusta 2021. Pri dodatočnom podporení projektov nedôjde k zmene ich hodnotení, a z toho dôvodu budú zasielané nové rozhodnutia len k projektom, ktoré budú dodatočne podporené. Vzhľadom na uvedené a za účelom zachovania rovnosti pri čerpaní finančných prostriedkov poskytne Agentúra na podporu výskumu a vývoja finančné prostriedky všetkým podporeným projektom v rámci verejnej výzvy VV 2020 po 1. 8. 2021 s možnosťou refundácie od začiatku riešenia projektu.

Zdroj: APVV, zverejnené: 15. 7. 2021, autor: rpa