Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ako sa zapojili realizátori programu Erasmus+ do boja s koronavírusom?

Zamestnanci a doktorandi Katedry informatiky FPV na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa aj v tejto neľahkej situácii pustili do 3D tlače a výroby ochranných štítov pre zdravotnícky personál. Model ochranného krytu získali od kolegov zo Španielska, s ktorými spolupracovali v rámci medzinárodného programu EÚ – Erasmus+ „3D Printing Support Services for Innovative Citizens“. Katedra už rozdala vyše 200 štítov a na svojej webstránke zároveň ponúka model ochranného štítu na stiahnutie pre všetkých, ktorí majú možnosť 3D tlače a ochotu pomáhať.

Zdroj: Newsletter Erasmus+, zverejnené: 4.5.2020, autor: rpa