Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

44-miliónov EUR pre 19 špičkových výskumníkov a výskumníčky, ktorí realizujú výskum na Slovensku

Veľké projekty pre excelentných výskumníkov a výskumníčky. Zdroj: VAIA

 

Výskumná agentúra ukončila vyhodnocovanie podaných projektov vo výzve Veľké projekty pre excelentných výskumníkov a výskumníčky, ktorá je zameraná na podporu excelentného výskumu na výskumných a inovačných inštitúciách na Slovensku.

📆 Od 12. 6. 2024 Výskumná agentúra žiadateľom postupne odosiela oznámenia o splnení alebo nesplnení podmienok. V tejto výzve bude podporených 19 projektov, ktoré v hodnotení zahraničnými hodnotiteľmi získali najviac bodov.

 

Počet prijatých a podporených projektov

💶 Do výzvy bolo slovenskými výskumnými inštitúciami zo všetkých sektorov podaných až 109 projektov. Celková výška žiadaných prostriedkov predstavovala 251 mil. €, čo výrazne prevyšuje alokáciu výzvy 44,86 mil. €. Úspešnosť podporených projektov (v pomere k podaným žiadostiam) v tejto výzve dosiahla 17,43%.

Nový proces hodnotenia 🇪🇺

💡 Ide o prvú výzvu z Komponentu 9 Plán obnovy, ktorá bola hodnotená výlučne s využitím zahraničných hodnotiteľov z databázy Európskej komisie. Pri hodnotení projektov bol rovnako využitý nový spôsob hodnotenia a bodovania, ktorý zodpovedá hodnotiacim štandardom Horizontu Európa.

👨‍🔬👩‍🔬 Vďaka transparentnému hodnoteniu budú podporení excelentní výskumníci a výskumníčky zo Slovenska i zahraničia, ktorí budú môcť realizovať svoj výskum na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku.

Informácie o podporených projektoch budú po zazmluvnení zverejnené na webe VAIA

📌 Aby Slovensko inovovalo!

 

Zdroj: VAIA, zverejnené: 14.6.2024, autor: rup