HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA COFUND 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.10.2022, 00:00
 • Uzávierka
  09.02.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01
 • Rozpočet
  95 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

MSCA COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes) spolufinancuje nové alebo existujúce doktorandské programy alebo programy postdoktorandských štipendií. Cieľom je podporovať regionálne, národné alebo medzinárodné programy excelentnosti v oblasti vzdelávania, mobility a profesionálneho rastu výskumných pracovníkov.

Prostredníctvom výzvy MSCA COFUND je možné získať financovanie až do výšky 70% oprávnených nákladov na realizáciu navrhovaného programu, max. 10 mil. EUR/projekt.

Oprávneným žiadateľom je akákoľvek výskumná alebo výskumno-vzdelávacia organizácia so sídlom v EÚ (alebo v asociovanej krajine). Uchádzať sa o podporu môžu programy z akejkoľvek vednej oblasti, alebo aj prierezové, tématicky nešpecifické programy.


Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Kontakt v SR pre viac informácií.