Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zimná škola EOSC 2024


Začiatok: 29. 01. 2024 00:00

Koniec: 01. 02. 2024 00:00

Typ podujatia: Letná škola

Organizátor: EOSC-A, EOSC Focus

Miesto konania: Letná škola

Štát: Grécko
V dňoch 29. januára 2024 – 1. februára 2024 sa uskutoční Zimná škola EOSC 2024. Zimná škola EOSC je iniciatívou Asociácie EOSC, s cieľom posilniť spoluprácu medzi EOSC projektami z programu Horizont Európa.

Zdroj: eosc.eu

O Zimnej škole EOSC

Koncepcia Zimnej školy EOSC vznikla na základe návrhu z koordinačného stretnutia Európskej komisie, na ktorom sa zistila výrazná medzera v spolupráci v rámci projektov súvisiacich s programom Horizont Európa (HE) EOSC. Asociácia EOSC s podporou projektu EOSC Focus, projektov súvisiacich s HE EOSC a miestnych organizátorov z konzorcia projektu RAISE zorganizovalo Zimnú školu EOSC s cieľom odstrániť tieto nedostatky a prehĺbiť technické porozumenie v rôznych „oblastiach príležitostí“.

Ciele

Hlavným cieľom Zimnej školy EOSC je posilniť spoluprácu a integráciu medzi EOSC projektmi z programu Horizont Európa. Zimná škola sa zameriava na poskytnutie dôkladného technického pochopenia konkrétnych oblastí príležitostí a integráciu výsledkov pracovných skupín Asociácie EOSC do týchto projektov. Očakáva sa, že integrácia EOSC projektov zabezpečí kontinuitu a udržateľnosť pracovných skupín.

Krátkodobé ciele zahŕňajú pochopenie a spätnú väzbu; strednodobé ciele zahŕňajú plánovanie a podporu nadchádzajúcich projektov; a dlhodobé ciele sú zamerané na zvýšenie udržateľnosti ciest vplyvu projektov INFRAEOSC.

Tento prístup má zabezpečiť, aby Zimná škola EOSC mala trvalý a významný vplyv na nasadenie iniciatívy EOSC a s ňou súvisiacich projektov.

Program

Zdroj: eosc.eu

Oblasti príležitostí a ďalšie zasadnutia

Zasadnutia Zimnej školy EOSC sú organizované podľa oblastí technického rozvoja EOSC (OA). Podrobnejšie informácie o jednotlivých zasadnutiach budú uvedené v nasledujúcich týždňoch webovej stránke Asociácie EOSC TU. Účastníci si budú môcť vybrať a zúčastniť sa jedného paralelného zasadnutia.

Registrácia je možná do 22. januára 2024.

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 7.12.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar