Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zelená dohoda a plán obnovy: napĺňa Európska únia očakávania občanov?


Začiatok: 12. 11. 2020 18:00

Koniec: 12. 11. 2020 00:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave.

Miesto konania: Diskusia
Fotka Institut français de Slovaquie - Francúzsky inštitút na Slovensku.

12. novembra 2020 o 18:00 sa uskutoční online diskusia na tému “Zelená dohoda a plán obnovy: napĺňa Európska únia očakávania občanov? Podujatie sa bude týkať opatrení Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy pre EÚ.

Vplyv klimatických zmien, straty biodiverzity a znečistenia životného prostredia na zdravie a život človeka: otázky týkajúce sa životného prostredia predstavujú pre európskych občanov jednu z hlavných obáv. Európsky ekologický dohovor, zverejnený v decembri 2019, je súborom opatrení, ktorých cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ do roku 2050 (globálny cieľ prijatý v snahe, aby sa celosvetová teplota nezvýšila o viac ako 2 °C) a to zvýšením energetickej účinnosti, cirkulárnou ekonomikou a dekarbonizáciou priemyslu a dopravy. Európsky ekologický dohovor je ambicióznym politickým projektom, ktorý zahŕňa rozsiahly investičný plán a štrukturálne reformy. Aj nedávny plán obnovy EÚ, ktorý vznikol ako reakcia na zdravotnú krízu v roku 2020, si uvedomuje dôležitosť odolnosti pre budúcnosť našej spoločnosti a zahŕňa tak v sebe množstvo environmentálnych tém. Napriek týmto ambíciám sa dohovor nevyhol viacerým kritickým názorom: zavedú sa potrebné opatrenia dostatočne rýchlo a s dostatočnou razanciou? Prinesú očakávané výsledky? Bude zabezpečená sociálna spravodlivosť?

Účastníci:

  • Claus Habfast, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Grenoble poverený agendou Kultúrneho dedičstva, hôr a európskej spolupráce
  • Neil Makaroff, vedúci sekcie európskych politík, Francúzske združenie Akcia pre klímu
  • Tomáš Šimovič, vedúci tímu pre kvantitatívnu podporu optimalizácie zdrojov, Úsek obchodu, Slovenské elektrárne
  • Norbert Kurilla, poradca prezidentky SR pre oblasť životného prostredia, energetiky, zmeny klímy a podnikateľského prostredia

Registrácia

Po vyplnení tohto formuláru vám bude zaslaná pred 12. novembrom pozvánka na on-line podujatie.

Organizátorom podujatia je Francúzsky inštitút na Slovensku a Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave.

Zdroj: Francúzsky inštitút na Slovensku, zverejnené: 11.11.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar