Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zdravie v dobe plastovej: BPA a jeho správanie v našom organizme


Začiatok: 24. 06. 2024 09:00

Koniec: 24. 06. 2024 11:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: NCP VaT pri CVTI SR, Bratislava

Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Štát: Slovensko

Odkaz: https://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-cukraren/vedecka-cukraren-bratislava/
Bratislavská vedecká cukráreň. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk
Kde a kedy sa prednáška uskutoční

PONDELOK 24. júna 2024 o 9:00, CVTI SR, Lamačská cesta 8A v Bratislave, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.

Téma

Na prednáške budeme hovoriť o tom, ako má správne fungovať neuroendokrinný systém človeka a akým spôsobom môže byť jeho fyziologická funkcia ovplyvnená látkami z prostredia. Bližšie si predstavíme látku s názvom bisfenol A (BPA), ktorá sa používa na výrobu polykarbonátových plastov a epoxidových živíc. Problémom je, že BPA sa z týchto materiálov dokáže uvoľňovať a dostávať sa tak do všetkých zložiek životného prostredia, kde sa akumuluje. Preto sa často označuje za environmentálny polutant. Cez potravový reťazec môže dostávať aj do organizmov žijúcich v tomto prostredí, a teda aj do tela človeka. Zistilo sa, že BPA v organizme pôsobí ako endokrinný disruptor.

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na ncpvat@cvtisr.sk do 21. júna 2024.

Záznam z prednášky bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúca

Mgr. Ivana Kyzeková, PhD., pracuje v Laboratóriu genetickej toxikológie na Katedre genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa spolu s kolegami venuje objasňovaniu mechanizmov účinku bioaktívnych látok v rôznych typoch eukaryotických buniek. Doktorka Kyzeková sa špeciálne zaoberá skúmaním látky bisfenol A (BPA), ktorá sa dostáva cez potravový reťazec do organizmu človeka a negatívne vplýva na jeho zdravie.

 

Viac informácií:

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Vedecká cukráreň.

 

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 6.6.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar