Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Záverečná konferencia projektu TRIPLE 2023


Začiatok: 01. 02. 2023 14:00

Koniec: 03. 02. 2023 13:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: TRIPLE

Miesto konania: Konferencia

Štát: Nemecko
Záverečná konferencia projektu TRIPLE sa bude zameriavať na potenciál, výzvy a možnosti, ktoré vyplývajú zo snáh spoločenských a humanitných vied v rámci princípov otvorenej vedy.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 1. – 3. februára 2023 v Bonne, Nemecku.

Zdroj: project.gotriple.eu

O projekte

Od roku 2019 vyvíja projekt TRIPLE viacjazyčnú vedeckú platformu GoTriple. Táto platforma slúži na uľahčenie interdisciplinárneho výskumu a posilnenie spolupráce medzi partnermi.

Platforma GoTriple poskytuje pre používateľov centrálny prístupový bod na skúmanie, vyhľadávanie, prístup a opätovné použitie zdrojov z oblasti spoločenských a humanitných vied na európskej úrovni (dáta a publikácie, profily výskumníkov, projekty). Používatelia tak môžu nájsť vhodné zdroje na podporu vlastného výskumu a rozvíjať spoločné a interdisciplinárne projekty. Dáta sa zbierajú automaticky a priebežne s aktívnou podporou slovníka obsahujúceho 11 svetových jazykov pre zdroje aj možnosti klasifikácie. GoTriple je súčasťou katalógu EOSC spolupracujúceho s výskumnou infraštruktúrou OPERAS.

GoTriple sa venuje riešeniu naliehavých problémov, ktorým čelia spoločenské a humanitné vedy: dáta a výsledky výskumu sú rozptýlené v rôznych disciplínach, jazykoch, katalógoch, či repozitároch a spolupráca – medzi výskumníkmi, podnikmi a občanmi – je sťažená.

Cieľom služby platformy a jej funkcií je zmierniť a prípadne prekonať hranice, ktoré od seba oddeľujú disciplíny a výskumníkov.

Poskytnutím viacjazyčného slovníka, vytvorením API s otvoreným zdrojovým kódom na obohatenie dát a ponúknutím interdisciplinárnej, viacjazyčnej vyhľadávacej služby, má GoTriple fungovať ako priesečník medzi rôznymi zainteresovanými stranami v akademickom prostredí a spoločnosti. Takto má prísť k zvýšeniu nízkej viditeľnosti výsledkov v rámci spoločenských a humanitných vied a k zlepšeniu ich celkového vplyvu vo vede i spoločnosti.

Program

Konferencia TRIPLE 2023 sa bude konať hybridnou formou. Registrovať na podujatie sa môžete na nasledujúcom linku.

Zdroj: project.gotriple.eu; zverejnené: 9.1.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar