Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Záverečná konferencia projektu PaNOSC


Začiatok: 29. 11. 2022 09:15

Koniec: 30. 11. 2022 13:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: PaNOSC

Miesto konania: Konferencia

Štát: Francúzsko
V dňoch 29. – 30. novembra 2022 sa hybridnou formou uskutoční záverečná konferencia projektu Photon and Neutron Open Science Cloud (PaNOSC).

PaNOSC closing event
Zdroj: panosc.eu

Ciele záverečnej konferencie

Cieľom záverečného podujatia PaNOSC je predstaviť ďalšie smerovanie hlavných výsledkov dosiahnutých počas štyroch rokov projektu. Účastníci projektu sa stretnú, aby diskutovali o budúcnosti a udržateľnosti nástrojov, softvéru a služieb vyvinutých na zabezpečenie dohľadateľnosti, dostupnosti, interoperability a opätovného použitia dát (FAIR) v európskych fotónových a neutrónových zariadeniach (PaN) smerom k implementácii PaN Data Commons, s cieľom ďalej prispievať k Európskemu cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Podujatie bude tiež príležitosťou na získanie spätnej väzby a očakávaní vedcov PaN na budúcnosť FAIR dát.

Okrem toho sa záverečná konferencia bude venovať aj prehľadu politických otázok súvisiacich s ďalšou implementáciou EOSC. Konferencie sa zúčastnia zástupcovia EOSC, predstavitelia EOSC projektov a zástupcovia výskumných infraštruktúr a iniciatív PaN. Títo sa podelia o svoje osvedčené postupy a skúsenosti získané na základe skúseností svojich komunít.

Prečo sa zúčastniť?

Na podujatí sa stretnú vedci a zamestnanci fotónových a neutrónových (PaN) zariadení, zástupcovia EOSC a jeho projektov, zástupcovia ESFRI, EOSC asociácie a tiež iniciatív PaN, aby predstavili prácu vykonanú v rámci projektu PaNOSC (v koordinácii so sesterským projektom ExPaNDS). Diskutovať sa bude o budúcich výzvach a cieľoch na ďalšie udržanie a rozšírenie ponuky dátových služieb PaN pre PaN komunitu.

Kto by sa mal podujatia zúčastniť?

  • Prispievatelia a zúčastnení aktéri v projekte PaNOSC, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti PaN Data Commons a o tom, ako ho ďalej rozvíjať
  • Prispievatelia ExPaNDS, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti dátových služieb FAIR v zariadeniach PaN
  • Členovia národných iniciatív PaN
  • Zástupcovia iných projektov súvisiacich s EOSC, aby si vymenili osvedčené postupy a získané skúsenosti
  • E-infraštruktúry, aby sa podelili o svoj príspevok k implementácii federatívnej infraštruktúry pre prístup k dátovým službám FAIR a ich využívania
  • Vedci a používatelia v zariadeniach PaN, aby sa dozvedeli o nástrojoch, softvéri a pomôckach dostupných pre vedu prostredníctvom FAIR dát vo výskumných infraštruktúrach PaN
  • Fotónové a neutrónové iniciatívy, aby sa podelili o svoj názor na udržateľnosť dátových služieb PaN FAIR
  • Predstavitelia ESFRI, EOSC asociácie, projektu EOSC Future a ďalších iniciatív EOSC, aby si vymenili názory na politické otázky týkajúce sa FAIR dát a EOSC

Na záverečnú konferenciu PaNOSC je možné sa zaregistrovať do 15. novembra 2022.

Zdroj: panosc.eu

Zdroj: https://www.panosc.eu/, zverejnené: 4.11.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar