Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Young Runaways and Missing Migrant Children in Europe


Začiatok: 24. 10. 2017 10:00

Koniec: 24. 10. 2017 16:30

Typ podujatia: Sympózium

Organizátor: Public Policy Exchange

Miesto konania: Sympózium

Štát: Belgicko
Toto včasné medzinárodné sympózium poskytuje neoceniteľnú príležitosť diskutovať o tom, ako riešiť problém mladých utečencov a chýbajúcich detí migrantov v Európe. Sympózium preskúma, ako zlepšiť ochranu detí v celej EÚ a preskúmať inovatívne metódy spolupráce medzi členskými štátmi. Delegáti budú mať tiež možnosť zhodnotiť účinnosť nástrojov pomoci a mechanizmov varovania detí. Výmena verejných politík víta účasť všetkých kľúčových partnerov, zodpovedných orgánov a zainteresovaných strán.

 

Delegáti budú:

    Diskutovať o súčasných politických rámcoch na riešenie problémov s mladými utečencami a chýbajúcimi deťmi migrantov v Európe,
    Preskúmavať nové riešenia pre úspešnú spoluprácu v celej Európe na miestnej, národnej a európskej úrovni,
    Vypracujú nápady na prevenciu detí pred obchodovaním, násilím a vykorisťovaním,
    Analyzovať úlohu zainteresovaných strán pri implementácii rozhodnutí a projektov EÚ týkajúcich sa nezvestných detí,
    Určovať spôsoby, ako zlepšiť podmienky prijímania detí migrantov,
    Zoznámia sa s nedávnym vývojom EÚ v oblasti ochrany detí,
    Zdieľať osvedčené postupy úspešných projektov.

Sledujte web eventu a registrujete sa.

Pridať do Google Calendar