Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop: Medziodborová interoperabilita (CDIF)


Začiatok: 20. 03. 2023 13:00

Koniec: 20. 03. 2023 16:30

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: WorldFAIR

Miesto konania: Workshop

Štát: Švédsko
Dňa 20. marca 2023 organizuje projekt WorldFAIR workshop zameraný na medziodborovú interoperabilitu (CDIF). Podujatie sa uskutoční hybridnou formou.

Zdroj: worldfair-project.eu

Cieľom podujatia je opísať dôvody, ktoré stoja za vývojom rámca medziodborovej interoperability (CDIF), poskytnúť podrobný obraz o tom, ako sa v súčasnosti plánuje a aké činnosti, funkcie a normy bude zahŕňať. Ďalším z cieľov podujatia je oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom vývoja v danej oblasti.

Projekt WorldFAIR

Zdroj: worldfair-project.eu

Projekt WorldFAIR je financovaný Európskou komisiou. Koordinuje ho CODATA, pričom RDA je jeho hlavným partnerom. Výsledkom projektu bude úvodný návrh odporúčaní medziodborovej interoperability (CDIF). Očakáva sa, že vytvorená CDIF bude pretrvávať aj po skončení pôvodného projektu WorldFAIR a bude zahŕňať ďalšie zainteresované komunity. Bude sa vyvíjať úsilie o zosúladenie s hlavnými globálnymi iniciatívami a infraštruktúrami, ktoré sa zaoberajú interoperabilitou dát (napr. EOSC, ARDC, UNECE Modern Statistics).

Priebeh workshopu

Prvá časť seminára sa zameria na funkčné faktory a požiadavky na definovanie súboru činností na podporu zásad FAIR dát. Poukáže tiež na organizačnú a systémovú dynamiku, ktorá spôsobuje potrebu CDIF. Opíše sa aj proces vývoja a otázok týkajúcich sa organizácie práce. V návrhu CDIF, ktorý bude predložený, sa identifikujú činnosti a informácie implicitne súvisiace s dodržiavaním a podporou zásad FAIR dát. CDIF je postavený na všeobecnom základe, ktorý poskytuje rámec FAIR pre digitálne objekty, s cieľom riešiť interoperabilitu skôr na úrovni aplikácií ako výmenných protokolov. CDIF odráža granulárne potreby doménových metadát, ktoré sa podľa možnosti vyjadrujú všeobecne zrozumiteľnými výrazmi a v prípade nevyhnutnej potreby sa dopĺňajú sémantikou špecifickou pre danú doménu.

Druhá časť seminára ukáže, ako možno tieto požiadavky na výskum a dáta pretransformovať do systémových funkcií a služieb, a ako ich možno podporiť pomocou existujúcich noriem a špecifikácií pre potrebné informácie. Medzi ne budú patriť špecifikácie ako DCAT, Schema.org, DDI-CDI, SKOS/XKOS, SSSOM, OGC Observations & Measurements/I-PROV atď. Účastníci sa budú môcť priamo zapojiť vlastnými postrehmi. Získaná spätná väzba pomôže získať informácie o aktuálnom stave vývojových prác na CDIF. Workshop bude preto interaktívny a založený na štruktúrovanej diskusii o návrhu CDIF.

Cieľová skupina

Podujatie je určené pre všetkých odborníkov, ktorí implementujú, i tých, ktorí sa zaoberajú FAIR dátami, najmä medzi odbormi a infraštruktúrami. Workshop je tiež určený pre tých, ktorí chcú podrobnejšie pochopiť CDIF a ktorí by ho chceli v budúcnosti implementovať alebo sa dokonca zapojiť do jeho vývoja.

Program

Prvá časť: FAIR Functional Drivers and Requirements

13:00-13:30 UTC: Presentation of FAIR Activities and Information Objects

13:30-14:30 UTC: Structured review of the relevant sections of the CDIF Draft

14:30-15:00 UTC: Break

Druhá časť: System Functions and Supporting Standards

15:00-15:30 UTC: Presentation of functional areas and candidate standards

15:30-16:30 UTC: Structured review of the relevant sections of the CDIF Draft

Zdroj: worldfair-project.eu; zverejnené: 07.02.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar