Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop e-IRG


Začiatok: 12. 12. 2022 13:30

Koniec: 13. 12. 2022 15:45

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: e-IRG

Miesto konania: Workshop

Štát: Česká republika
Reflexná skupina pre elektronickú infraštruktúru (e-IRG) organizuje každý rok pod záštitou zodpovedajúceho predsedníctva v Rade EÚ dva workshopy. Tento rok sa workshop uskutoční v dňoch 12. – 13. decembra pod záštitou českého predsedníctva.

e-IRG 12Dec
Zdroj: www.eosc.eu

Zameranie podujatia

Podujatie je zamerané na viaceré témy, ktoré budú v rámci workshopu diskutované odborníkmi.

Koordinácia a spolupráca medzi európskymi e-infraštruktúrami

Na podujatí bude predstavená predfinálna verzia bielej knihy e-IRG 2022. Obsahuje analýzu odpovedí na hlavné otázky týkajúce sa koordinácie a spolupráce medzi európskymi e-infraštruktúrami. Podujatie bude slúžiť ako posledné kolo konzultácií pred uverejnením bielej knihy e-IRG 2022 a získané podnety budú zapracované do jej konečnej verzie.

Energetická kríza a e-infraštruktúry

Súčasná energetická kríza má široký dopad na všetky aspekty spoločenského života. Značný vplyv má aj na výskumné infraštruktúry a e-infraštruktúry. Tie sú súčasťou kritickej infraštruktúry, pretože výskumné a inovačné ekosystémy sú čoraz viac previazané so spoločenskými výzvami, miestnymi ekonomikami a obyvateľstvom. Takisto sa prostredníctvom nich dosahuje rozvoj a ekonomický rast. Napriek tomu je potrebné riešiť rastúce náklady na ich údržbu a prevádzku.

Dátová infraštruktúra a priestory

Dátové infraštruktúry vrátane dátových repozitárov a dátových priestorov EÚ sú nevyhnutnou súčasťou e-infraštruktúr, ktoré slúžia používateľom a prispievajú k európskej politike otvorenej vedy. Na podujatí e-IRG sa preto organizuje osobitné zasadnutie s cieľom prediskutovať súčasný stav. Diskutovať sa bude o možnom vzájomnom obohacovaní alebo prepojení týchto snáh.

Prepojenie – interakcia medzi dátami, publikáciami a PID

Research Data Management (RDM) zdôrazňuje (osvedčené) postupy týkajúce sa činností súvisiacich s dátami, ktoré sú väčšinou spojené s vedeckými publikáciami, v ktorých sa dáta použili, a obsahujú príslušné informácie, ako je softvér, hardvér a politiky, ktoré určujú ich používanie a rozhodnutia. Data Management Plans (DMPs) zachytávajú činnosti RDM spolu s nástrojmi, aktérmi a výstupmi, ktoré ich riadili a vytvárali, čím zhromažďujú všetky potrebné informácie, aby bol výskum vysvetliteľný a reprodukovateľný. Zásady FAIR dát a najmä PID poskytujú jedinečné prostriedky na registráciu, dohľadateľnosť, pôvod dát a iných výstupov výskumu. Na podujatí sa bude diskutovať o možných prístupoch vzájomného prepojenia služieb, pracovných postupoch a výstupoch vo vyvíjajúcich sa ekosystémoch Open a FAIR so zameraním na automatizáciu a akcieschopnosť strojov. Odborníci budú uvažovať o všetkých týchto témach a o politických prístupoch k ich harmonizácii a interoperabilite.

Program

 

Prihláste sa na workshop e-IRG a zúčastnite sa podujatia osobne, či online formou.

Zdroj: eosc.eu, events.geant.org, zverejnené: 25.11.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar