Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop: Ako rozumieť dátam a nenechať sa nimi oklamať #1


Začiatok: 20. 04. 2022 16:00

Koniec: 20. 04. 2022 17:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: PF UPJŠ v Košiciach

Miesto konania: Workshop
Workshop: Ako rozumieť dátam a nenechať sa nimi oklamať #1
Workshop: Ako rozumieť dáta a nenechať sa nimi oklamať. Zdroj: UPJŠ

Zber a následná analýza dát sú dôležité v mnohých odvetviach a profesiách. Metódy spracovania dát prispievajú k lepšiemu chápaniu zdravia, psychológie, ekológie, politiky, hudby, životného štýlu, ekonomiky a mnohých ďalších odvetví.

Prvou výzvou pri práci s dátami je ich spracovanie na použitie. Pri tom je dôležité zohľadniť, na aký účel sa budú zbierať a vyhodnocovať, zvoliť ich vhodný formát a podobne. Všetko tak, aby ich reprezentácia uľahčila ďalšiu prácu, ako napríklad skúmanie rozličných vzťahov, či závislostí. Aj tie najmodernejšie aplikácie, ktoré vedia efektívne zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta, potrebujú vstup človeka. Napríklad pri odlišovaní zmysluplných informácií od nezmyslov v každodennej lavíne valiacich sa údajov.

Ponúkame Ti jedinečný dvojdielny workshop pre začiatočníkov, kde si skúsiš ako spracovávať a interpretovať dáta. Príď sa naučiť, ako sa v nich vyznať a nenechať sa nimi oklamať 20.4.2022 o 16:00 na Jesennú 5.

Workshop prebieha v OTP režime za obmedzeného počtu účastníkov, preto Ťa prosíme o záväzné prihlásenie.

Jozef Kiseľák a Andrej Gajdoš pôsobia na Ústave matematických vied PF UPJŠ v Košiciach a obaja vo svojej výskumnej práci využívajú dátovú analýzu pomocou štatistických metód. Viac informácií na https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/jozef.kiselak/ a https://www.upjs.sk/PF/zamestnanec/andrej.gajdos/.

Viac informácií:

Workshop: Ako rozumieť dátam a nenechať sa nimi oklamať #1

Zdroj: UPJŠ; https://www.meetup.com; zverejnené: 11. 4. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar