Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

WIRE 2017


Začiatok: 28. 06. 2017 14:00

Koniec: 30. 06. 2017 22:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Technická univerzita Košice

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
V dňoch od 28. do 30. júna 2017 sa v Košiciach uskutočnila už 8. edícia podujatia “Week of Innovative Regions” (ďalej len “WIRE 2017”).

Hlavná téma tohtoročnej WIRE 2017 konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ, niesla názov “Creative, Social and Trusted Regional Innovation in Digital Era”.

Podujatie otvoril štátny tajomník MŠVVaŠ SR pán Peter Krajniak, Head of Unit B5 (DG RTD) pani Magda de Carli a rektor Technickej univerzity v Košiciach pán prof. Stanislav Kmeť. Na podujatí vystúpil s príhovorom aj podpredseda Európskej investičnej banky pán Vazil Hudák, predseda Výboru regiónov pán Markku Markkula, riaditeľ odboru OECD pán Andrés Barreneche a generálny riaditeľ CVTI SR pán prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Podujatie poskytlo jedinečnú možnosť pre výmenu názorov na tému vplyvu výskumu a inovácii  na vývoj regiónov, boja proti chudobe a sociálnej exkluzívnosti z pohľadu digitalizácie (DSM). Z diskusie vyplynulo, že rozdiely v spoločnosti v členských krajinách EÚ naďalej rastú. V tomto kontexte bude nevyhnutné prijať také opatrenia, ktoré sú schopné podporiť distribúciu inovačných kapacít naprieč všetkými regiónmi EÚ. V tomto procese má významnú úlohu najmä vzdelávanie a bude potrebné prijať také opatrenia, ktoré sú schopné podporiť nové formy zamestnania.

Inovácie a technológie prinášajú spoločnosti bez pochýb množstvo benefitov, je však potrebné, aby ich výhody pociťovali všetci občania EÚ a neboli devízou iba menšieho počtu silných hráčov.

Bude potrebné implementovať niektoré opatrenia zo súčasných štrukturálnych fondov aj do nového rámcového programu FP9 a dbať na “Otvorenú politiku” a spoločensko-ekonomický vplyv.

Viacero spíkrov poukázalo na úspešnosť stratégie RIS3, ktorá prináša prvé pozitívne výsledky v regiónoch EÚ. Pri tvorbe budúceho programového odbobia 2021-2027 bude potrebné podporovať synergie medzi rôznymi finančnými nástrojmi a programami EÚ.

Podujatie zároveň vytvorilo jedinečnú platformu pre výmenu skúsenosti a praktických rád s tzv. “Widening” nástrojmi v rámci rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 – na podujatí boli zastúpení úspešní koordinátori alebo držitelia nástrojov Twinning, ERA Chair a Teaming, ktorí sa zhodli, že v novom FP9 je potrebné pokračovať v podpore týchto nástrojov, ktoré prispievajú k znižovaniu rozdielov naprieč EÚ a podporujú výskumno-inovačný ekosystém EÚ.

Pridať do Google Calendar