Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: Zodpovedné regióny


Začiatok: 17. 12. 2020 15:00

Koniec: 17. 12. 2020 16:30

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: EURADA a konzorcium TeRRItoria

Miesto konania: Webinár
Zodpovedné regióny (Responsible Regions) je séria mesačných webinárov zaoberajúcich sa koncepciami stratégie inteligentnej špecializácie (S3) a zodpovedného výskumu a inovácií (RRI). EURADA a konzorcium TeRRItoria organizujú tieto webové semináre s cieľom zdieľať cenné skúsenosti agentúr regionálneho rozvoja (RDA) a miestnych aktérov pri vývoji a prispôsobovaní stratégií regionálneho rozvoja.

Druhé podujatie sa uskutoční 17. decembra 2020 o 15:00 SEČ. Giulia Bubbolini, vedúca európskych a verejne financovaných projektov v CISE – Centre for Innovation and Economic Development, Agency of the Chamber of Commerce of Romagna, Italy – bude ilustrovať svoje skúsenosti so zlepšovaním regionálnej verejnej politiky implementáciou RRI medzi MSP. Je projektovou koordinátorkou dvoch európskych projektov: MARIE a ROSIE.

Na podujatí, ktoré moderuje Esteban Pelayo, riaditeľ EURADA – Európskej asociácie rozvojových agentúr – sa zúčastnia aj dvaja účastníci panelu: Dimitri Corpakis, Friends of Smart Specialisation, a Ninetta Chaniotou, hlavná projektová manažérka v regionálnej rade v Kainuu. Ak vás táto udalosť zaujala, zaregistrujte sa prosím.

Registrácia

Viac informácií a program

Iniciatíva EÚ CISE, ktorá spája podporu inovácií a šírenie sociálnej zodpovednosti firiem – začala pred niekoľkými rokmi skúmať zodpovedný výskum a inovácie. Od tej doby, ako agentúra obchodnej komory, bolo cieľom CISE priblížiť RRI k MSP a v rámci miestnych inovačných ekosystémov.

Programy Európskej územnej spolupráce poskytli vynikajúcu príležitosť na to na medziregionálnej úrovni a projekty Interreg Europe MARIE a Interreg Central Europe ROSIE boli skvelým cvičením v porozumení toho, ako zahrnúť RRI do regionálnych inovačných politík a ako prinútiť MSP zaoberať sa s koncepciou a prípadne ju implementovať.

Cieľom Interreg Europe MARIE je začleniť RRI do regionálnych politík inteligentnej inovácie. 10 verejných orgánov z 8 európskych regiónov spolupracovalo na mapovaní vyspelosti, hľadaní medzier, zhromažďovaní osvedčených postupov, určovaní priorít a plánovaní konkrétnych opatrení, ktoré sa budú vyvíjať do roku 2021 a dúfajme, že aj ďalej. Kritériá verejného financovania inšpirované RRI, hodnotenie vplyvu výskumu inšpirované RRI a asistenčné pracoviská RRI patria medzi niektoré z doterajších úspechov MARIE.

Interreg Central Europe ROSIE sa zaoberal malými a strednými podnikmi a ich potenciálnou cestou k zodpovednej inovácii. Bol to prieskum pre približne 350 MSP z 8 európskych regiónov a bootcamp pre približne 50 z nich. Poznatky z praxe sa spätne využívajú pri tvorbe politík. Skupina programov Interreg je založená na čerpaní prostriedkov z ERDF a nejde výslovne o získavanie nových poznatkov, ale o zvyšovanie kapacity pri tvorbe politík a budovanie založené na výmene dostupných poznatkov a skúseností medzi kolegami. Postupom času sa vytvárajú nové praktické poznatky: projekty MARIE a ROSIE sa o ne radi podelia.

Zdroj: HubIT, zverejnené: 15.12.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar